Program „Dobry Start”. Nabór ruszy w lipcu

0
Dzieci
Dzieci

Po pieniądze – 300 zł na każde uczące się dziecko – mogą sięgnąć rodzice, których dzieci nie ukończyły jeszcze 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych 24 lat.

1 lipca ruszy nabór wniosków do rządowego programu „Dobry Start”. Pierwsze wypłaty z tego projektu mają trafić do mieszkańców 2 miesiące później.

- reklama -

Wysokość świadczenia to 300 zł na każde uczące się dziecko. Będzie ono wypłacane raz do roku. Po pieniądze mogą sięgnąć rodzice, których uczące się dzieci nie ukończyły jeszcze 20 lat (a w przypadku dzieci niepełnosprawnych 24 lat). W przypadku tego świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe, jednak aby je otrzymać, należy najpierw złożyć wniosek.

Wniosek może złożyć matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Jeśli dzieci przebywają w pieczy zastępczej, wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. W przypadku Raciborza jest to Ośrodek Pomocy Społecznej. Będzie można je składać od 1 lipca online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ostateczny termin to 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny wyprawkę otrzymają do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie dwa miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania i doręczenia decyzji administracyjnej. Decyzja taka będzie wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here