PUP w Raciborzu zachęca do finansowanych szkoleń zawodowych

PUP Racibórz szkolenia zawodowe
Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje o możliwości finansowania szkoleń zawodowych. Szkolenia mają na celu rozwój oraz nabywanie zdolności zawodowych potencjalnych pracowników.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu w dalszym ciągu posiada środki Europejskiego Funduszu Społecznego na organizację indywidualnych szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych. Szkolenia zawodowe realizowane są w ramach:

- reklama -

BONU SZKOLENIOWEGO dla osób do 30 roku życia, którego przyznanie następuje na podstawie uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. W ramach bonu szkoleniowego, którego wartość wynosi do 100% przeciętnego wynagrodzenia mogą być sfinansowane koszty:
– jednego lub kilku szkoleń – w formie wpłaty na koto instytucji szkoleniowej;
– niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
– przejazdu na szkolenie w wysokości do 200 złotych – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu;
– zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania w wysokości do 1 500 złotych – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu;

TRÓJSTRONNEJ UMOWY SZKOLENIOWEJ zawieranej pomiędzy urzędem, pracodawcą i instytucją szkoleniową. O zawarcie trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubiegać się pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić (na okres, co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia, lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony) osoby bezrobotne, skierowane przez urząd na szkolenie na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej.

Wobec powyższego raciborski PUP zachęca osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. urzędzie pracy oraz pracodawców do składania wniosków.

Przykładowe kierunki szkoleń:

– Prawo jazdy kat. D
– Prawo jazdy kat. C
– Prawo jazdy kat. C+E (naczepa)
– Kwalifikacja wstępna przyspieszona / szkolenie okresowe
– Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych z egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego
– Uprawnienia w grupie G1, G2, G3 eksploatacja/dozór
– Kursy spawania
– Uprawnienia na podesty ruchome samojezdne itp.
– Kursy operatorów maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, I piętro, pok. 17.

oprac./A/

fot. PUP Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj