Czy powstanie Raciborska Rada Kobiet?

0

Powołanie Rady Kobiet w Raciborzu to pomysł radnej miejskiej Krystyny Klimaszewskiej. To rozwiązanie, które świetnie sprawdza się chociażby w sąsiednim Rybniku. Gremium miałoby pełnić wobec władz miasta funkcję doradczo-opiniującą w sprawach związanych z życiem społeczno-gospodarczym.

– W naszym mieście dość liczną grupę stanowią stowarzyszenia, towarzystwa i inne organizacje pożytku publicznego, które zasilają kobiety – zwraca uwagę radna Klimaszewska. Jej zdaniem Raciborska Rada Kobiet mogłaby aktywizować mieszkańców miasta, a jej członkinie pełniłyby funkcje społeczne nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

- reklama -

– Rada mogłaby przekazywać swoje spostrzeżenia, wiedzę i zadania od grup społecznych radzie miejskiej. Do jej głównych zadań należałoby między innymi diagnozowanie potrzeb kobiet i rodzin w naszym mieście, działanie na rzecz promocji i profilaktyki prozdrowotnej, organizowanie i wspieranie akcji społecznych oraz imprez podejmujących temat równouprawnienia czy też dyskryminacji związanych z płcią – wymienia radna i kontynuuje: – Mogłaby także opiniować projekty uchwał związanych z sytuacją kobiet w Raciborzu oraz polityką społeczno-rodzinną. Konieczna byłaby także współpraca Rady Kobiet z innymi tego typu podmiotami jak Młodzieżowa Rada Miasta, rady sportu, seniorów czy też grupami osób niepełnosprawnych.

Okres kadencji, zdaniem Krystyny Klimaszewskiej, mógłby wynosić na przykład 4 lata. Kto miałby wejść w skład Rady Kobiet? Radna proponuje, aby zasilały ją kobiety zgłaszane indywidualnie, których kandydaturę poparłyby przynajmniej dwie rekomendacje, poświadczające zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawione przez organizacje pozarządowe, instytucje oraz osoby fizyczne. Kandydatki powinny zgłaszać podmioty działające na rzecz kobiet, a także osoby wskazane przez prezydenta miasta.

Radna zgłosiła już swój pomysł prezydentowi Dariuszowi Polowemu. To na razie jedynie wstępna idea, która wymaga szeregu rozmów, ale Krystyna Klimaszewska wierzy w pomyślny rezultat.

/eu/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here