Dzięki ISOK powódź już nas nie zaskoczy. Nowe narzędzie multimedialne dla każdego

Na umieszczonych na portalu mapach zagrożenia zostały przedstawione różne cechy ryzyka wystąpienia katastrofy naturalnej, jaką jest powódź.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej uruchomił właśnie bardzo ciekawe narzędzie informatyczne, dzięki któremu mieszkańcy mogą dowiedzieć się, jakie jest zagrożenie lub ryzyko wystąpienia powodzi na danym terenie.

Portal nazywa się ISOK i znaleźć go go można pod adresem https://isok.gov.pl/index.html

- reklama -

Hydroportal to publiczny portal dotyczący szeroko pojętej tematyki wodnej na terenie Polski. Umożliwia przegląd danych dotyczących ryzyka powodziowego, przeciwdziałania suszy czy prezentujący plany gospodarowania wodami. Zawiera szereg danych zebranych w jednym miejscu.

Twórcy portalu wskazują na cel, jaki przyświecał ich pracy. Hydroportal jest dla nich nietechnicznym elementem ochrony przeciwpowodziowej, dzięki któremu mieszkańcy i np. inwestorzy zyskują świadomość o terenie, na którym chcą postawić dom lub swój zakład pracy. Mogą oni uniknąć w ten sposób potencjalnych negatywnych konsekwencji w przyszłości. Sami autorzy projektu uważają, że: – Każdy obywatel może sprawdzić, czy zamieszkuje obszar zagrożony powodzią, a jeśli tak, to jak bardzo jest zagrożony.-

Na umieszczonych na portalu mapach zagrożenia zostały przedstawione różne cechy ryzyka wystąpienia katastrofy naturalnej, jaką jest powódź. Kartografowie zaprezentowali m. in. głębokość wody, prędkość wody czy kierunku jej przepływu.

Mapy przedstawiające zagrożenie powodzią stworzone zostały dzięki zastosowaniu tzw. matematycznego modelowania hydraulicznego. Specjaliści, którzy podjęli się zadania opracowania tych modeli sięgnęli po nowe dane przestrzenne. Informacje pozyskane zostały w oparciu o technikę zwaną lotniczym skaningiem laserowym. Na potrzeby stworzenia map sięgnięto również po nowe dane hydrologiczne, które pokazywały sytuację w czasie powodzi 2010 roku.

Niejako uzupełnieniem map prezentujących zagrożenie powodziowe są mapy ryzyka powodziowego. Autorzy nanieśli na nie wartości potencjalnych strat powodziowych. Twórcy map wskazali na nich także obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Są to obiekty, które pozwolą na ocenę ryzyka powodziowego dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej, czyli grupy, dla których należy ograniczyć negatywne skutki powodzi zgodnie z celami Dyrektywy Powodziowej. Wśród danych, które zostały wskazane na tych mapach możemy znaleźć:

 – szacunkową liczbę ludności zamieszkującej obszar zagrożony;
– budynki mieszkalne oraz obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym (tj. szpitale, szkoły, przedszkola, hotele, centra handlowe i inne) – dla których głębokość wody wynosi > 2 m oraz < 2 m (graniczna wartość głębokości wody – 2m została przyjęta w związku z przyjętymi przedziałami głębokości wody i ich wpływu na stopień zagrożenia dla ludności i obiektów budowlanych;
– obszary i obiekty zabytkowe;
– obszary chronione tj. ujęcia wód, strefy ochronne ujęć wody, kąpieliska, obszary ochrony przyrody;
– potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody, w przypadku wystąpienia powodzi tj. zakłady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, składowiska odpadów, cmentarze;
– wartości potencjalnych strat dla poszczególnych klas użytkowania terenu, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki rolne, wody.

 

publ.: EmZet

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here