Ciężkie tornistry uczniów. Sanepid ostrzega

Wiele uczniów nosi zbyt ciężkie plecaki
Wiele uczniów nosi zbyt ciężkie plecaki

Raciborski sanepid prowadzi badania dotyczące obciążenia uczniów ciężarem tornistrów i plecaków, a także działania edukacyjne w zakresie profilaktyki wad postawy.

W styczniu na terenie województwa śląskiego rozpoczęły się działania edukacyjne w zakresie profilaktyki wad postawy pod nazwą „Lekki tornister”. Adresatami działań edukacyjnych są uczniowie szkół podstawowych, a szczególnie dzieci w klasach I-III. Ich celem jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i opiekunów na temat profilaktyki chorób układu ruchu, zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem przeciążonych plecaków i tornistrów uczniów oraz konsekwentne zmniejszanie przeciążenia noszonych przez dzieci bagaży, dbanie o właściwą postawę ciała.

- reklama -

Jak podkreśla Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Raciborzu, problem przeciążonych tornistrów najmłodszych uczniów i związane z tym ryzyko wad postawy to kwestia niezwykle istotna zwłaszcza w wieku od 6 do 10 lat, gdy dziecko jest najbardziej narażone na wykształcenie się u niego wad postawy. W tym czasie dziecko intensywnie rośnie, co w zestawieniu z kilkugodzinnym siedzeniem w ławce szkolnej i ograniczoną swobodą ruchu może niekorzystnie rzutować na nawyki dotyczące postawy ciała. Ekwipunek dzieci klas I-III przekracza najczęściej 10% masy ciała; u 65% uczniów klas pierwszych stwierdzono wagę tornistrów przekraczającą 10% masy ciała, a u 21% uczniów waga tornistrów przekraczała 15%.

Już w październiku ubiegłego roku podjęto działania mające na celu zapobieganie zjawisku noszenia przez uczniów zbyt ciężkich plecaków. Akcja ważenia tornistrów została zainaugurowana przez MEN 1 października w Ogólnopolskim Dniu Tornistra. W ramach tej akcji w pięciu wybranych szkołach podstawowych powiatu raciborskiego (trzech miejskich i dwóch wiejskich) Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologiczna w Raciborzu przy udziale przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Rybniku oraz higienistek lub pielęgniarek szkolnych przeprowadzili pomiary obciążenia uczniów ciężarem tornistrów/plecaków w klasach I–VIII.

W ramach badania obciążenia uczniów szkół powiatu raciborskiego ciężarem tornistrów zważono w sumie 1293 uczniów i tyle samo tornistrów/plecaków. Tornistry/plecaki ważono z całą zawartością. Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych danych stwierdzono, iż ciężar tornistra/plecaka 35% zbadanych uczniów nie przekraczał 10% masy ich ciała. W przypadku 41% uczniów ciężar ich tornistra mimo przekroczenia przyjętej niskiej normy 10% wagi ciała, nie przekroczył jednak normy wysokiej tj. 15%. Pozostałe 24% uczniów nosiło tornistry/plecaki, których ciężar przekraczał 15% masy ich ciała. Najcięższy tornister ważył 10,3 kg (przy wadze ucznia 51,5 kg).

W roku 2019 nadal prowadzone są systematyczne pomiary obciążenia uczniów ciężarem tornistrów/plecaków. Po przeprowadzonych obliczeniach wyników pomiarów Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna przekazuje szkołom szczegółowe wyniki badań.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here