Ponad milion złotych na integrację Romów w regionie. W Katowicach dyskutują o mniejszościach narodowych [ZDJĘCIA]

0
W Katowicach dyskutowano o O mniejszościach narodowych i etnicznych.

Dzisiaj w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczęło się trzydniowe wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. O czym dyskutowali politycy?

Głównym tematem pierwszego dnia obrad była sytuacja oraz problemy mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie województwa śląskiego. W obradach parlamentarzystów uczestniczył wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.

- reklama -

Analizy aktualnego stanu mniejszości narodowych i etnicznych w naszym regionie dokonała Magdalena Szewczuk-Szturc, pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Jak zaznaczyła, podczas spisu powszechnego w roku 2011 narodowość niemiecką w naszym regionie zadeklarowało blisko 35 tys. osób. Drugą pod względem liczebności mniejszością są Romowie, których w naszym województwie jest dokładnie 1733. Na kolejnych miejscach w statystyce znaleźli się: Ukraińcy (1041 osób), Rosjanie (829), Czesi (580), Żydzi (557), Białorusini (352), Słowacy (264), Litwini (188), Łemkowie (126), Ormianie (167), Tatarzy (74) oraz Karaimowie (42). Pełnomocnik wojewody śląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych przedstawiła również efekty realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020. Program ten daje ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych możliwość udzielania wsparcia podmiotom, dla których sytuacja Romów w Polsce nie jest obojętna. Głównym celem programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów przez działania w dziedzinie edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej. Dzięki programowi w naszym regionie między innymi wybudowano lub wyremontowano 26 mieszkań. O dotacjach na zadania związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości opowiedział Cezary Maliszewski, zastępca dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA. Jak podkreślił przedstawiciel resortu spraw wewnętrznych i administracji, na ten rok na ten cel dla województwa śląskiego przeznaczono ponad milion złotych.

W kolejnych punktach programu posiedzenia członkowie komisji między innymi złożą kwiaty pod pomnikiem ofiar Obozu Zgoda w Świętochłowicach oraz pod pomnikiem ku czci Bohaterów Powstań Śląskich w Katowicach-Nikiszowcu.

***

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych – do zakresu działania komisji należą sprawy związane z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw, a także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie etniczne i rasowe oraz narodowość.

publ.: EmZet

#ŚlUW

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here