Na Zamku Piastowskim rozmawiano o problemach w oświacie

0
Seminarium poprowadził dr Jacek Pierzchała (prawnik, st. wykładowca PWSZ w Raciborzu)

We czwartkowe przedpołudnie 7 marca 2019 r. w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyło się I Seminarium Prawa Oświatowego pt. „Administracja oświatowa wobec współczesnych zagrożeń występujących w szkole”.

Organizatorami seminarium byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Starostwo Powiatowe w Raciborzu a współorganizatorem Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

- reklama -

Seminarium rozpoczęło się od powitania gości oraz przemowy organizatorów. Następnie obecni w dawnej siedzibie Piastów wysłuchali następujących prelekcji:
– dr Aleksandra Wentkowska (prawnik, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach) – „Mowa nienawiści – motywy, skutki, reakcja”;
– dr Beata Kozicka (prawnik, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji UO) – „Prawa i obowiązki funkcjonariusza publicznego w sytuacji zdarzeń prawno-karnie nieobojętnych”;
– mgr Ewa Kosiorowska (sędzia Sądu Rejonowego w Raciborzu, przewodnicząca wydziału rodzinnego i nieletnich) – „Między szkołą a sądem”;
– dr Joanna Stojer – Polańska (prawnik, kryminalistyk, st. wykładowca PWSZ w Raciborzu) – „Przestępczość w szkołach – nowe zjawiska w obszarze zachowań kryminalnych”.

Seminarium poprowadził dr Jacek Pierzchała (prawnik, st. wykładowca PWSZ w Raciborzu), w trakcie którego nie zabrakło żywej dyskusji, a także wymiany poglądów.

publ.: EmZet
#zamekpiastowski.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here