Dotacje na prace konserwatorskie do wzięcia

0
Winiarnia Racibórz
Zabytkowy budynek winiarni w Raciborzu

Miasto Racibórz zachęca do składania wniosków o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Racibórz.

Reguły przydzielania dotacji zostały spisane w Uchwale Nr IX/120/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 24 sierpnia 2011 r.

- reklama -

O dotacje może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Mogą ubiegać się o nią także przedsiębiorcy, na zasadach pomocy de minimis.

Wnioski, według wzoru załączonego do uchwały, należy składać do Prezydenta Miasta Racibórz. Nie ma terminu do którego są one przyjmowane, trzeba jednak pamiętać, że zaplanowane prace remontowe, na które beneficjent otrzyma dotację należy wykonać w tym samym roku kalendarzowym co rok otrzymania dofinansowania. W tym roku w budżecie Miasta Racibórz przeznaczono na niniejszą dotację 50 000 zł. Wnioski będą realizowane do wyczerpania tej kwoty, według kolejności wpływu, po dokonaniu merytorycznej oceny.

publ.: EmZet
#UM Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here