Są pieniądze na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

Pomoc finansowa może zostać przeznaczona między innymi na zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu. fot.: archiwum

Program PFRON umożliwia w sytuacji kryzysowej udzielenie pomocy finansowej poszkodowanym osobom niepełnosprawnym. Wsparcie finansowe przewidziane w programie będzie stanowić uzupełnienie pomocy udzielanej przez organy administracji rządowej i samorządowej.

Śląski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach informuje, że w ramach realizowanych programów nakierowanych na pomoc osobom niepełnosprawnym, uruchamia program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”.

- reklama -

Pomoc finansowa może zostać przeznaczona między innymi na zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu.

Podstawę wystąpienia o pomoc finansową z Funduszu poprzedza Decyzja Wojewody o udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu w związku z zaistnieniem danej sytuacji kryzysowej, pod warunkiem uruchomienia pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku żywiołu przez organy administracji na podstawie wystąpienia Gmin poszkodowanych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-zapewni-dodatkowa-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-ekstremalnych-zjawisk/

EnDe

#powiatraciborski.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here