Raciborski magistrat ogłosił nabór na stanowisko w Wydziale Komunalnym

1
Urząd Miasta ofert pracy
Urząd Miasta w Raciborzu

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. energetycznych w Wydziale Komunalnym.

Niezbędne wymagania to:
a) wykształcenie wyższe techniczne na kierunku energetyka, elektryka, telekomunikacja, elektrotechnika lub elektronika
b) obywatelstwo polskie
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
e) nieposzlakowana opinia

- reklama -

Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 31 lipca 2019 r.

Ogłoszenie pracy w raciborskim UM

/UM Racibórz publ. c/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here