Połomia będzie miała nowy wóz strażacki. Podpisano umowę

Mszana z nowym wozem strażackim
Umowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego podpisana

Łączna kwota planowanego kosztu zakupu wynosi 759 894,00 zł. Nowy wóz trafi do OSP jesienią. 

W czwartek, 8 sierpnia br., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zawarta została umowa dotacyjna pomiędzy WFOŚiGW – reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Ekonomicznego WFOŚiGW, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Połomi reprezentowaną przez Prezesa Zarządu OSP – Czesława Rducha.

- reklama -

Na mocy umowy WFOŚiGW udziela jednostce OSP dotacji w kwocie 100 000,00 złotych (WFOŚiGW w Katowicach przekazuje kwotę 50 000,00 zł. i NFOŚiGW w Warszawie również kwotę 50 000,00 zł.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup samochodu pożarniczego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Połomi”.

Wymienione niżej podmioty współfinansują zakup samochodu pożarniczego w ramach następującego montażu finansowego:
– KSRG dotuje zadanie w kwocie – 320 000,00 zł.;
– Gmina Mszana dotuje zadanie w kwocie – 299 894,00 zł;
– Samorząd Województwa Śląskiego – 40 000,00 zł

Łączna kwota planowanego kosztu zakupu wynosi 759 894,00 zł. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Termin realizacji: 31.10.2019 r.

/UG Mszana publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj