Straż Miejska w Raciborzu kontroluje spalane odpady [ZDJĘCIA]

Straż Miejska w Raciborzu
Mandaty za spalanie odpadów

Od początku października przeprowadzono 48 kontroli instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów i paliw zabronionych oraz 268 kontroli w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych.

Październik to kolejny miesiąc wzmożonych czynności raciborskiej Straży Miejskiej w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Strażnicy realizują prewencyjne, jak i interwencyjne kontrole nieruchomości pod kątem spalania pozostałości roślinnych, paliw zabronionych oraz innych odpadów. Kontrole nasilone są w ramach występowania powiadomień o ryzyku występowania przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w ramach „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego”.

- reklama -

Od początku października przeprowadzono 48 kontroli instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów i paliw zabronionych, w tym 25 w Raciborzu, 13 w Kornowacu i 10 w Krzyżanowicach oraz 268 kontroli w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych.

W ramach kontroli ujawniono:
1. przy ul. Zofii Nałkowskiej – spalanie w piecu węglowym aluminiowych opakowań po artykułach spożywczych – nałożono mandat karny,
2. przy ul. Kościuszki – spalanie w piecu kuchennym płyty meblowe – nałożono mandat karny,
3. przy ul. Głównej w gm. Krzyżanowice – spalanie opału zabronionego (muł) – nałożono mandat karny.

Natomiast przy ul. Rybnickiej, Floriana, Bogumińskiej, Bitwy Olzańskiej, Cecylii, Widokowej, Piaskowej, Placu Zofii Nałkowskiej, Piotrowskiej, Górnej, Kościelnej, Opawskiej, Jana, Pod Widokiem za spalanie pozostałości roślinnych udzielono 7 pouczeń i nałożono 7 mandatów karnych na kwotę 650,00 zł.

Ponadto zgodnie z kompetencjami do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego przekazano informacje o zgłoszeniach mieszkańców w temacie zadymiania na ul. Polnej i ul. Kolejowej, gdzie zadymianie generowane było przez podmioty działalności gospodarczej.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj