Konsultacje dotyczące parku kulturowego. Miasto zaprasza na spotkanie

0
Stare Miasto Racibórz
Na obszarze parku kulturowego uregulowane byłyby kwestie dotyczące m. in. umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń reklamowych czy form małej architektury.

Miasto Racibórz serdecznie zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach w obrębie Starego Miasta na pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące prac nad wprowadzeniem parku kulturowego.

Zaproszenie do rozmów o Parku Kulturowym

- reklama -

Miasto Racibórz serdecznie zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach w obrębie Starego Miasta – na pierwsze spotkanie informacyjne – dotyczące prac nad wprowadzeniem parku kulturowego. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 13 lutego o 12.00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta. Liczymy na Państwa obecność! Przedyskutujmy razem proponowane zapisy uchwały ustanawiającej park kulturowy.

Park Kulturowy, co to takiego?

Racibórz ma szansę być piątym na Śląsku miastem, które wprowadzi park kulturowy – szczególną formę ochrony stworzoną z myślą o wyróżniających się krajobrazowo terenach z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Na obszarze parku kulturowego uregulowane byłyby kwestie dotyczące m. in. umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń reklamowych, czy form małej architektury. Intencja jest taka, by chronić i eksponować to co najbardziej wartościowe z punktu widzenia dorobku historycznego, architektonicznego i urbanistycznego miasta.

Prace nad utworzeniem parku kulturowego w Raciborzu ruszyły we wrześniu ubiegłego roku. Zaangażowano w nie m. in. Łukasza Konarzewskiego Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 19 grudnia 2019 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o podjęciu prac nad utworzeniem w Raciborzu parku kulturowego.

Mapa z wytyczonym obszarem, na którym wprowadzony miałby być park kulturowy

Konsultacje społeczne

Proponowany projekt uchwały ustanawiającej „Park Kulturowy Stare Miasto w Raciborzu” do 18 marca udostępniony jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz wyłożony w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta. W tym czasie w ramach konsultacji społecznych można składać wnioski dotyczące tego projektu, korzystając z załączonego formularza.

Założenia

Zgodnie z wypracowaną propozycją park kulturowy w Raciborzu miałby zostać utworzony na obszarze śródmieścia w obrębie biegu dawnych murów miasta oraz dawnego przedmieścia Bronki ( mapka w załączeniu). Dzięki niemu starówka zyska na atrakcyjności turystycznej i odsłoni walory architektoniczne oraz historyczne.

Jeśli uchwała wejdzie w życie w proponowanym kształcie, to w ciągu 12 miesięcy od jej przyjęcia z dachów i elewacji frontowych budynków w miejscach widocznych z poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznych znikną anteny, maszty, klimatyzatory. Uporządkowana zostanie kwestia ogródków gastronomicznych, które zgodnie z zapisami uchwały będą mogły funkcjonować tylko w ramach określonych zasad dotyczących m. in. wysokości i rodzaju ogrodzeń, czy kolorystyki parasoli i markiz – proponowana uchwała dopuszcza tylko kolory: biały, brązowy i ich odcienie.

Na mocy poddanej pod konsultacje uchwały wprowadzony byłby ponadto m. in. zakaz stosowania bilbordów i banerów, zakaz wieszania reklam i szyldów powyżej parteru. Uchwała reguluje także wielkość i ilość reklam, szyldów oraz ich kolorystykę. Szyldy powinny być opracowane w formie ażurowych liter w kolorze czarnym, ciemnobrązowym lub złotym, o wysokości liter nie większej niż 40 cm, umieszczane bezpośrednio na ścianie, bez tła.

W uchwale znajdują się ponadto zapisy dotyczące witryn sklepowych – na mocy uchwały mogłyby być wyklejanie maksymalnie do 20% powierzchni, w sposób estetyczny, nośnikiem o stonowanych kolorach dostosowanych do kolorystyki budynku.

Projekt uchwały wprowadzającej Park Kulturowy Stare Miasto w Raciborzu oraz formularz wniosku załączamy poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i do rzeczowej, konstruktywnej dyskusji podczas spotkania.

Droga do utworzenia parku kulturowego

Ostateczną decyzję o utworzeniu, bądź nie – parku kulturowego podejmie Rada Miasta w drodze głosowania nad projektem uchwały, po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach z wojewódzkim konserwatorem. Planowane są kolejne spotkania i konsultacje w sprawie.

Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta.

Wydarzenie jest bezpłatne. Rejestracja ma na celu zapewnienie warunków technicznych spotkania. Wyślij deklarację uczestnictwa. 

/UM Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here