Powiatowy Konkurs na Ozdoby Wielkanocne ODWOŁANY

0
XIV Powiatowy Konkurs na Ozdoby Wielkanocne

Prace w kategoriach: palma, jajko wielkanocne i kartka świąteczna należy składać w muzeum do 30 marca.

Muzeum w Raciborzu zaprasza do działu w XV Powiatowym Konkursie na Ozdoby Wielkanocne pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, Starosty Raciborskiego Grzegorza Swobody i Prezydenta Miasta Racibórz Dariusza Polowego. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, podopiecznych świetlic, domów kultury, stowarzyszeń i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu raciborskiego. Prace w kategoriach: palma, jajko wielkanocne i kartka świąteczna należy składać w muzeum do 30 marca.

- reklama -

REGULAMIN
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, podopiecznych świetlic, domów kultury, stowarzyszeń i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu raciborskiego rybnickiego.
2. Każdy uczeń może przedstawić na konkurs po jednej pracy w każdej z kategorii, wykonanej indywidualnie w dowolnej technice (szczególnie doceniane przez jury konkursowe są tradycyjne metody wykonania palm i jajek wielkanocnych – technika rytownicza, batikowa i oklejanie sitowiem oraz palmy przygotowane z tradycyjnych materiałów).
3. Komisja w składzie: przedstawiciel Starostwa Powiatowego, Działu Etnografii i Działu Oświatowego Muzeum w Raciborzu oceni prace w następujących kategoriach tematycznych:
A/ palma
B/ jajko wielkanocne
C/ kartka świąteczna
oraz w kategoriach wiekowych
A/ uczniowie klas I-III
B/ uczniowie klas IV-VIII
C/ podopieczni świetlic, domów kultury,
stowarzyszeń i ośrodków opiekuńczo- wychowawczych.
4. Każda z prac powinna zawierać następujące, czytelnie zapisane dane: imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły i numer klasy, imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu szkoły lub opiekuna. Brak powyższych danych spowoduje jej odrzucenie.
5. Każdy uczestnik konkursu oraz opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku w celach wystawienniczych, promujących konkurs, wystawę i Muzeum w Raciborzu. Klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem, będącą w załączniku należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z pracą. W imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
6. Prace należy składać w Muzeum w Raciborzu, ul. Rzeźnicza 15 do 30.03.2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:30.
7. Posiedzenie jury odbędzie się w Muzeum w Raciborzu w dnia 31.03.2020 r.
8. Uroczyste posumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie okolicznościowej wystawy nastąpi w Muzeum w Raciborzu, ul. Gimnazjalna 1 w dniu 05.04.2020 r.(Niedziela Palmowa) o godz. 15:00, na które zapraszamy wszystkich uczestników konkursu i opiekunów.
9. Wystawa prac konkursowych będzie udostępniona zwiedzającym w terminie od 05.04.2020–19.04.2020 r.
10. Zwrot prac konkursowych nastąpi w dniach 19–30.04.2020 r. Po upływie tego terminu prace przechodzą na własność Muzeum w Raciborzu.

Dodatkowych informacji udzielają: Julita Ćwikła i Iwona Mogielnicka tel. 32 415 49 01.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here