Debata nad raportem o stanie miasta. Mieszkańcy mogą zabrać głos

Fot. UM Racibórz

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami – co najmniej 50 osób.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) prezydent miasta co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie miasta raport o stanie miasta . W tym roku termin przedstawienia raportu przedłużono o 60 dni. Raport został przedstawiony radzie miasta w dniu 29 czerwca 2020 r. i zostanie rozpatrzony na sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 29 lipca 2020 r.

- reklama -

Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie miasta głos mogą zabierać mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami – co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Raport o stanie Miasta Racibórz za 2019 rok zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w porządku obrad sesji zamieszczonym na portalu eSesja.

/UM Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj