Nabór uzupełniający w ramach projektu “Łączymy z energią”

panele sloneczne fotowoltaika
Fot. freepik.com

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych netto związanych z wymianą źródła ciepła, montażem instalacji fotowoltaicznej lub montażem pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłosił nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Łączymy z energią” na terenie 10 gmin Subregionu Zachodniego.

- reklama -

Projekt „Łączymy z energią” został zainicjowany w marcu 2018 r., kiedy przeprowadzono nabór uczestników. Po otrzymaniu dofinansowania w 2019 r. przystąpiono do realizacji. W związku z rezygnacjami niektórych uczestników zwolniły się miejsca w ramach projektu. Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona.

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych netto związanych z wymianą źródła ciepła, montażem instalacji fotowoltaicznej lub montażem pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie 10 gmin: gminy Godów, miasta Jastrzębie-Zdrój, gminy Krzyżanowice, gminy Marklowice, miasta Pszów, miasta Racibórz, miasta Rybnik, miasta Rydułtowy, miasta Wodzisław Śląski i miasta Żory. Do udziału w projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej.

Wnioskodawca dokonuje wyboru jednej technologii spośród:
– instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp,
– instalacji powietrznej pompy ciepła na cele c.w.u. o mocy grzewczej do 3 kW i pojemności zasobnika do 300 litrów,
– instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 20 kW i od 20 kW do 30 kW.

Istnieje możliwość łączenia wybranych technologii w następujących konfiguracjach:
– instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła na cele c.w.u.,
– instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet.

Maksymalna możliwa do pozyskania przez grantobiorcę kwota grantu na poszczególną instalację wynosi:
1) Instalacja fotowoltaiczna o mocy nie mniejszej niż 3 kWp (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8kWp – 4.700,00 zł netto/kWp (łącznie nie więcej niż 14.100,00 zł netto),
2) Instalacja powietrznej pompy ciepła o mocy grzewczej do 3,0 kW i pojemności zasobnika do 300l – 7.500,00 zł netto,
3) Instalacja kotła na pelet o mocy 10-20kW – 15 000,00 zł netto,
4) Instalacja kotła na pelet o mocy 20-30kW – 17 500,00 zł netto.

W przypadku łączenia instalacji (wymiany kotła z instalacją PV lub montażu pompy ciepła do c.w.u. z instalacją PV) kwoty grantów sumują się.

W ramach naboru dostępne są dla wnioskodawców z poszczególnych gmin ograniczone rodzaje i ilości instalacji.

Grant jest wypłacany jako refundacja poniesionych wydatków po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania zgodnie z regulaminem i umową oraz po akceptacji złożonego wniosku o wypłatę grantu.

Szczegóły i wnioski można znaleźć na oze.subregion.pl/2020/08/nabor-uzupelniajacy-w-ramach-projektu-laczymy-z-energia.

Informacje dot. naboru można uzyskać w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku – Katarzyna Palki tel. 32 422 24 46, 504 004 207 lub mailowo: [email protected]

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj