PPZOZ podziękował za sprzęt do wykrywania Covid-19

PPZOZ

Całkowity koszt supernowoczesnego wyposażenia wyniósł około 300 tys. zł. Został on sfinansowany ze środków przekazanych przez Jastrzębską Spółkę Węglową, a wcześniej – także przez Fundację JSW.

15 października dyrekcję Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, a także pracowników szpitalnej Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej odwiedził wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a zarazem prezes Fundacji JSW Artur Dyczko oraz senator Ewa Gawęda. Było to okazja do podziękowania za finansowe wsparcie JSW, która ostatnio przekazała 330 tys. zł na zakup wyposażenia do wykrywania m.in. koronawirusa SRS-CoV-2 odpowiedzialnego za epidemię Covid-19.

- reklama -

Goście, którym towarzyszył starosta Leszek Bizoń oraz dyrektor PPZOZ Krzysztof Kowalik, mieli okazję zapoznać się z możliwościami technicznymi sprzętu, a także dowiedzieć się, jak wygląda proces wykrywania obecności nawet śladowych ilości RNA koronawirusa w próbkach pobranych od pacjentów. W tajniki badania wprowadziła ich Bożena Grzenik, kierownik pracowni.

Całkowity koszt supernowoczesnego wyposażenia wyniósł około 300 tys. zł. Został on sfinansowany ze środków przekazanych przez Jastrzębską Spółkę Węglową, a wcześniej – także przez Fundację JSW. Przedstawiciele Powiatu podziękowali obu tym instytucjom za okazane wsparcie, a senator Ewie Gawędzie za skuteczne lobbowanie o środki. Senator Gawęda z kolei wyraziła wdzięczność Jastrzębskiej Spółce Węglowej za pomoc przekazaną na rzecz społeczności powiatu wodzisławskiego, z którego wywodzi się wielu pracowników spółki.

Z korzyścią dla wszystkich

Prezes Dyczko wyjaśnił, że dofinansowanie przekazane ze strony JSW to dar nie tylko od samej firmy czy fundacji, ale przede wszystkim od pracowników spółki i całej grupy kapitałowej. Prezes podkreślił, że JSW czuje się mocno związana z regionem, w którym funkcjonuje i prowadzi swoją działalność. Stąd wsparcie dla wielu różnych inicjatyw. Jedną z nich jest wsparcie dla szpitali, zwłaszcza w okresie walki z epidemią. To przekazane dla wodzisławsko-rydułtowskiego PPZOZ jest drugim pod względem wartości po wieży laparoskopowej do zabiegów urologicznych WSS w Jastrzębiu-Zdroju. Prezes Dyczko nie ukrywał też, że decyzja o dofinansowaniu zakupu wyposażenia laboratorium w Wodzisławiu Śl. to też inwestycja w bezpieczeństwo zdrowotne pracowników spółki. Dzięki zakupowi można bowiem bardzo szybko wykrywać nie tylko koronawirusa, ale też inne patogeny chorobotwórcze. To z kolei ma wpływ na ustalenie szybkiej ścieżki postępowania z chorymi pacjentami.

Jak to działa

Zakupione wyposażenie umożliwia wykrywanie RNA (kwasu rybonukleinowego) patogenów przy użyciu reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR). Pozwala on m.in. na wykrywanie koronawirusa SARS-CoV-2, a także innych biologicznych czynników chorobotwórczych, jak również na oznaczanie patogenów wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych. Sprzęt jest zatem bardzo przydatny dla diagnozowania nie tylko covid-19, ale też innych chorób w okresie zwiększonej zachorowalności (zwłaszcza wirusów grypy), a także dla wykrywania bakterii Clostridium Difficile – odpowiedzialnej za większość zakażeń szpitalnych.

Dzięki inwestycji znacząco zwiększył się dostęp do badania pod kątem koronawirusa nie tylko dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego, ale też ościennych miast i gmin. Posiadanie tego wyposażenia ułatwia ponadto szpitalowi wykonywanie hospitalizacji w trybie planowym.

Dzięki staraniom dyrekcji PPZOZ, władz powiatu ze starostą Leszkiem Bizoniem na czele, a także senator Ewy Gawędy od 16 września wodzisławskie laboratorium znajduje się na ministerialnej liście laboratoriów covid.

/Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here