Co grozi za umieszczanie ogłoszeń w niedozwolonych miejscach?

Plakaty
Zdjęcie poglądowe Fot. Freepik

W ramach projektu „Czy wiesz, że?” policjanci publikują cykl informacji na temat funkcjonowania w polskim systemie prawnym czy Kodeksu wykroczeń. W najnowszym odcinku wyjaśniono wykroczenie, które polega na zamieszczaniu ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Nie trudno jest sobie wyobrazić, jak wyglądałyby miejsca publiczne, w tym przystanki autobusowe, latarnie, znaki i tablice oraz inne tzw. płaskie powierzchnie usytuowane na widoku osób, które mogą swobodnie się w tych miejscach przemieszczać, gdyby nie prawne formy porządkowania tych kwestii. Raczej nie chcemy by naszemu widokowi ukazywały się informacje typu „Mycie okien – tanio!” lub „Sprzedam tanio samochód – zadzwoń”, na wiatach przystanków, drzwiach klatki schodowej czy w innych miejscach o zupełnie innym przeznaczeniu, szpecąc miejsca, które często widzimy lub odwiedzamy.

- reklama -

Treść przepisu, czyli tak zwane ustawowe znamiona wykroczenia:

Art. 63a § 1. k.w.: Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Kto popełnia wykroczenie

Każda osoba, w miejscu do tego nieprzeznaczonym zamieści tego typu treść (plakat, ulotkę, ogłoszenie itp.), chyba że jest jego właścicielem lub uzgodni to z zarządcą tego miejsca. Wykroczenie to można popełnić umyślnie i  nieumyślnie.

Co chroni przepis

Przepis ten chroni miejsca publiczne przed np. oszpecaniem ich poprzez wywieszanie plakatów, afiszy czy ogłoszeń. Co ważne, estetyka informacji nie ma tu znaczenia.

Wykroczenie to można popełnić jedynie z działania, polegającego na umieszczaniu w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenia, plakatu, afiszu, ulotki, napisu lub rysunku albo wbrew woli zarządzającym miejscem do tego przeznaczonym.

Ustawodawca w tym przepisie chroni miejsce publiczne przed oszpeceniem go poprzez umieszczanie w miejscach do tego niewyznaczonych ogłoszeń i temu podobnych. Tego typu informacje (ogłoszenia, afisze, ulotki) powinny być umieszczane na przygotowanych w tym celu słupach ogłoszeniowych, tablicach, czy gablotach. Znamię czasownikowe „umieszcza” użyte w opisie czynu należy rozumieć szeroko, np. jako powieszenie, przyklejanie, narysowanie, podpięcie, namalowanie, itp.

Przykład

Sprawca umieścił ofertę pracy (poprzez przyklejenie kartki papieru taśmą klejącą) na szybie drzwi wejściowych do urzędu miasta, bez uprzedniej zgody za­rządcy budynku. Sprawca umieścił ofertę usług hydraulicznych na latarni miejskiej lub słupie sygnalizacji świetlnej.

Pamiętaj: Nawet informacje o potrzebie wsparcia osoby ciężko chorej, poszukiwaniu osoby, która zaginęła, czy też poszukiwaniu zaginionego zwierzęcia, powinny być zamieszczane w miejscach do tego przeznaczonych.

Wykorzystano opracowanie dydaktyczne: H. Bartecki, R. Błoch, Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, SP Katowice 2013 r.

/Policja.pl oprac. c /

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. Jest to bardzo męczące wykroczenie. Służby nie chcą się tym zajmować a często funkcjonariusze próbują bagatelizować fakt . Gdyby egzekucja kary była szybka w krótkim czasie znikłby problem.

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj