Rudyszwałd: Droga łącząca powiat raciborski i Czechy wyremontowana [ZDJĘCIA]

W Rudyszwałdzie oddano do użytku przebudowaną drogę łączącą powiat raciborski z Republiką Czeską. Fot. Patryk Pyrlik/UMWS

Przebudowany odcinek ma długość ok. 3,3 km. Remont przeszły ulice Wiejska, Główna i Rakowiec – od skrzyżowania z DK45 do przejścia granicznego Chałupki – Šilheřovice.

W Rudyszwałdzie oddano do użytku przebudowaną drogę łączącą powiat raciborski z Czechami. W uroczystym otwarciu inwestycji pn. „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej” uczestniczył wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz starosta raciborski Grzegorz Swoboda i wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki.

- reklama -

– Widzimy, jak dobrze pracują środki europejskie w regionie i jakie efekty przynosi współpraca na wielu szczeblach. Ta droga ma służyć mieszkańcom i naszym gościom z Czech. Wierzę, że ten ruch turystyczny odżyje i wróci do normalności, a nowa infrastruktura na pewno to ułatwi – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

– Zależy nam na rozbudowie sieci infrastruktury drogowej. Dziś finalizujemy ważną inwestycję na terenie powiatu, znaczącą drogę, która służy mieszkańcom całego pogranicza i wpływa na rozwój powiatu – tłumaczył Grzegorz Swoboda, starosta raciborski.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi powiatowej nr 3532S w Rudyszwałdzie w ciągu ulic Wiejskiej, Głównej i Rakowiec, tj. od skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Zabełkowską (DK45) do skrzyżowania ul. Rakowiec z ul. Wojsk Ochrony Pogranicza, tj. przejścia granicznego Chałupki – Šilheřovice. Przebudowany odcinek ma długość ok. 3,3 km. Droga powiatowa nr 3532S w Rudyszwałdzie zapewnia bezpośrednie połączenie z przejściem granicznym z Republiką Czeską Chałupki – Šilheřovice. Objęty projektem odcinek ul. Rakowiec o długości 0,9 km stanowi granicę państwa z Republiką Czeską i prowadzi bezpośrednio do przejścia granicznego.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 4,3 mln zł. Projekt został zrealizowany z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a dofinansowanie wyniosło prawie 2,2 mln zł.

Zastosowane w projekcie elementy poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego to: zatoka autobusowa, chodniki, oświetlenie przejść dla pieszych, progi akustyczne, poręcze ochronne oraz dostosowanie skrzyżowań do parametrów poruszających się pojazdów. Dodatkowo zakres inwestycji obejmował: przebudowę nawierzchni jezdni ul. Wiejskiej wraz z poszerzeniem jej do 5,5 m, wykonanie nakładki asfaltowej istniejącej nawierzchni ul. Głównej wraz z poszerzeniem jej do szerokości 5,0 – 5,5 m, przebudowę istniejącego odwodnienia i budowę nowego, przebudowę zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań z drogami gminnymi, utwardzenie poboczy, przebudowę kolidującej infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu.

Powiat raciborski zrealizował projekt w ścisłej współpracy z gminą Krzyżanowice oraz ze stroną czeską – gminą Šilheřovice. Oddany do użytku odcinek stanowi przykład wspólnej realizacji inwestycji przez stronę polską i czeską.

fot. Patryk Pyrlik/UMWS
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here