Rybnik z dofinansowaniem na kolejne inwestycje poprawiające powietrze

rybnik smog
Fot. UM Rybnik

3 315 0000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dwie kolejne rybnickie inwestycje w zakresie poprawy jakości powietrza.

Rozstrzygnięto kolejny konkurs o wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rybnik uzyskał wsparcie dla dwóch kolejnych inwestycji w zakresie poprawy jakości powietrza.

- reklama -

Pierwszy z projektów dotyczy Szkoły Podstawowej nr 24 w dzielnicy Radziejów. Przedmiotem inwestycji będzie kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana okien i drzwi, zamurowanie części otworów, docieplenie stropodachów, modernizacja instalacji c.o. budowa wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej. Ponadto zaplanowano wymianę węglowego źródła ciepła na potrzeby c.o i c.w.u. na źródła oparte o OZE: dwie pompy ciepła – gruntowa i powietrzna. Wartość inwestycji to 2,4 mln zł, zaś przyznane dofinansowanie z RFIL to 2,04 mln zł, czyli 85% kosztów. Inwestycja jest planowana do wykonania w 2021 r.

Drugi z projektów dotyczy Przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień. Przedmiotem inwestycji będzie jego kompleksowa termomodernizacja obejmująca docieplenie ścian zewnętrznych, piwnicznych i fundamentowych, wymianę okien i drzwi, docieplenie stropu, modernizację instalacji c.o.. Ponadto w budynku zaplanowano wymianę węglowego źródła ciepła na potrzeby c.o i c.w.u. na źródło oparte o gaz. Wartość inwestycji to 1,5 mln zł, zaś przyznane dofinansowanie z RFIL to 1,275 mln zł – 85% kosztów. Inwestycja również jest planowana do wykonania w 2021 r.

Obie inwestycje wygenerują szereg korzyści ekonomicznych. Dzięki obniżeniu zapotrzebowania na energię cieplną łącznie o 2276,70 GJ rocznie redukcji ulegnie emisja pyłu PM10 oraz CO2 o odpowiednio 252,83 kg oraz 181,90 ton. Co istotne zmniejszone zostaną także koszty związane z ogrzewaniem obydwu budynków oświatowych. Nie bez znaczenia będzie również poprawa ich estetyki.

To już kolejne wsparcie z RFIL dla Rybnika. W 2020 r. miasto otrzymało 22 970 895,00 zł z przeznaczeniem na dowolne inwestycje realizowane do końca 2022 r. oraz dodatkowo 10 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę hospicjum stacjonarnego w dzielnicy Niedobczyce.

Czytaj więcej o wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
5 mln zł dla wodzisławskiego szpitala. To wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
4 mln zł z RFIL na budowę lodowiska w Raciborzu

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here