Nowy konkurs na zadania ze sportu i turystyki. Do podziału ponad 1,16 mln

dariusz polowy
Prezydent Dariusz Polowy, zdjęcie archiwalne

Ogłoszono nowy konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Przypomnijmy, że wyniki pierwszego konkursu zostały unieważnione.

Prezydent Dariusz Polowy ogłosił nowy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki, objętych „Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki na terenie Miasta Racibórz. Pula środków przeznaczonych do realizacji konkursowych zadań to 1 166 000,00 zł.

- reklama -

Rodzaje działań

1. Konkurs obejmuje zadania w zakresie w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki.
2. Rodzaje działań:
1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
a) szkolenie zawodników w określonej dyscyplinie sportu, w ramach klubu sportowego, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym;
b) organizacja doraźnych zawodów lub imprez sportowych mających na celu popularyzację i upowszechnienie kultury fizycznej;
c) organizacja rozgrywek amatorskiej ligi w określonej dyscyplinie sportu.
2) Turystyka i krajoznawstwo:
a) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta Racibórz w szczególności rzeki Odry oraz Arboretum Bramy Morawskiej;
b) wspieranie działań mających na celu rozbudowę i poprawę jakości oraz bezpieczeństwa posiadanej przez Miasto bazy turystycznej i rekreacyjnej;
c) wspieranie działań mających na celu realizację opracowań i publikacji turystycznych i rekreacyjnych;
d) wspieranie działań mających na celu wzrost znaczenia turystyki weekendowej i sentymentalnej.

Zasady przyznawania dotacji

1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
2. Udział dotacji nie może być większy niż 80% wartości zadania.
3. Wkładem w realizację zadania może być:
1) wkład własny finansowy,
2) wkład własny niefinansowy,
3) świadczenia pieniężne od odbiorców zadania

Szczegóły w zarządzeniu prezydenta

Przypomnijmy, że nadzór prawny wojewody wskazał wątpliwości co do wcześniej przeprowadzonych konkursów z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz profilaktyki. O sprawie pisaliśmy tutaj: Wątpliwe dotacje i nowe konkursy

/UM Racibórz oprac. c/

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. dzień bez zdjęcia portowego trwałby 36 godzin a słońce przestałoby świecić.ciemności i plagi egipskie ogarnęły stary gród ,ludzie ze strachem biegliby na oślep i wpadali do starej rzeki.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here