30 tys. cudzoziemców w woj. śląskim z ważnymi zezwoleniami na pobyt

katowice
Fot. unsplash.com

Do najliczniejszych grup obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie śląskim należą obywatele Ukrainy, Niemiec, Białorusi, Włoch i Gruzji.

Liczba obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt wydane w województwie śląskim przekroczyła 30 tys. osób. Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że prawie 63% tej grupy stanowią obywatele Ukrainy.

- reklama -

Do najliczniejszych grup obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie śląskim należą obywatele: Ukrainy – 18,9 tys. osób, Niemiec – 0,9 tys. osób, Białorusi – 0,7 tys. osób, Włoch – 0,7 tys. osób oraz Gruzji – 0,5 tys. osób.

Około 55% cudzoziemców w województwie śląskim posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20-39 lat, a 29% w przedziale 40-59 lat. Nieznacznie przeważają mężczyźni – 18,7 tys. osób (62%) w porównaniu do 11,5 tys. kobiet.

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej. Wśród najliczniejszych typów dokumentów posiadanych przez obcokrajowców w województwie śląskim dominują zezwolenia na pobyt czasowy (do 3 lat) – 70%, zarejestrowany pobyt obywatela UE – 14% oraz zezwolenia na pobyt stały – 12%.

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz. Nie obejmują również zezwoleń na pobyt czasowy, których okres ważności został tymczasowo wydłużony ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here