Powiat Wodzisławski z nową radą rynku pracy [ZDJĘCIA]

0
Posiedzenie

29 czerwca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Rada Rynku Pracy jest organem opiniotwórczo-doradczym starosty, skupiającym przedstawicieli wielu różnych instytucji rynku pracy. Do jej zadań należy:

- reklama -
 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 • opiniowanie sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy;
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządu powiatowego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań;
 • wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy

W radzie kadencji 2021-2025 zasiedli:

 • Michalina Piechaczek – NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski,
 • Jakub Jankowski – Forum Związków Zawodowych Województwa Śląskiego,
 • Maria Tkocz – Rada OPZZ Województwa Śląskiego,
 • Krzysztof Dybiec – Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śl.,
 • Paulina Gmyrek – Śląski Związek Pracodawców LEWIATAN,
 • Bronisław Kostaniuk – Forum Firma z siedzibą w Radlinie,
 • Jerzy Waltar – Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim,
 • Jacek Pawelec – Śląska Izbę Rolnicza,
 • Gabriela Chromik – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z siedzibą w Radlinie,
 • Marek Rybarz – przedstawiciel Komisji Samorządu oraz Strategii i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 • Katarzyna Zöllner-Solowska – naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim

Członkowie rady zostali wybrani spośród osób, których kandydatury zgłaszano do końca kwietnia. W gronie 11 członków rady, 4 osoby zasiadły w radzie rynku pracy po raz pierwszy. Powołania na nową kadencję wręczył starosta Leszek Bizoń. Towarzyszyli mu: wicestarosta Tadeusz Skatuła (który z ramienia zarządu powiatu nadzoruje działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl.) i Anna Słotwińska-Plewka (dyrektor PUP). Podczas spotkania członkowie rady wybrali ze swojego grona również przewodniczącą i wiceprzewodniczącą rady. Zostały nimi odpowiednio: Katarzyna Zoellner-Solowska i Michalina Piechaczek.

/Powiat Wodzisławski oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here