Powiat Wodzisławski z nową Radą Rynku Pracy [ZDJĘCIA]

Posiedzenie

29 czerwca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Rada Rynku Pracy jest organem opiniotwórczo-doradczym starosty, skupiającym przedstawicieli wielu różnych instytucji rynku pracy. Do jej zadań należy:

- reklama -
  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
  • opiniowanie sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy;
  • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządu powiatowego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań;
  • wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy

/Powiat Wodzisławski oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here