OSP Miedonia i OSP Zabełków w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

osp miedonia
OSP Miedonia wejdzie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Porozumienie to określa siły i środki, jakie do realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych zobowiązuje się przekazać jednostka, a także przewiduje konkretne zadania ratownicze i określa minimalny poziom wyszkolenia, jak i liczbę ratowników.

OSP Miedonia wejdzie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Porozumienie w tej sprawie podpisali 22 lipca Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu bryg. mgr. inż. Jarosław Ceglarek, Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy i Prezes OSP Racibórz-Miedonia druh Jan Galli. Podpisano także porozumienie o przystąpieniu kolejnej jednostki z gminy Krzyżanowice do systemu. Po jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowicach i Tworkowie do KSRG włączony zostanie Zabełków. W Urzędzie Gminy Krzyżanowice dokument został podpisany przez wójta gminy Krzyżanowice Grzegorza Utrackiego, komendanta powiatowego PSP w Raciborzu i prezesa OSP Zabełków Adriana Szulika.

- reklama -

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze – ze szczególnym uwzględnieniem OSP – poprzez gaszenie pożarów, likwidację miejscowych zagrożeń (działania ratownicze), ratownictwo chemiczne i ekologiczne, ratownictwo techniczne oraz ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

fot. UM Racibórz, UG Krzyżanowice
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here