Kolejny etap renowacji zabytkowego spichlerza w Sudole

Prace przewidziane do wykonania w 2021 roku mają pochłonąć prawie 100 tysięcy zł, z czego 50 tysięcy zł pochodzić ma z dotacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków według otrzymanej promesy.

26 lipca wykonawca podpisał umowę na wykonanie hydroizolacji ścian piwnic i fundamentów zabytkowego spichlerza zagrodowego w Raciborzu – Sudole przy ul. Czynu Społecznego 14. Prace rozpoczną się w sierpniu, a zakończą w październiku.

- reklama -

Niezbędne prace

Konieczność wykonania izolacji przeciwwilgociowej w zabytkowym spichlerzu potwierdziła się po wejściu do piwnicy budynku w 2020, kiedy wykonano I etap prac remontowych i renowacyjnych w tym obiekcie. Przywrócono wówczas oryginalne pokrycie dachu z łupka, wymieniono część więźby dachu (zachowano i zakonserwowano niektóre jej oryginalne elementy) a także wykonano naprawę części murowanej – spękane ściany spięto stalowymi ściągami. Podczas wykonywania ściągów w sklepieniu nad schodami do piwnicy dokonano jej oględzin. Określono dobry bardzo silne zawilgocenie muru na poziomie piwnicy, co skutkuje jego degradacją.

Trochę historii 

Piwnica spichlerza jest sklepiona ceglanym sklepieniem kolebkowym, ma okna aktualnie zasypane poprzez podwyższenie terenu wokół obiektu. Jeszcze do lat 90. XX w. przechowywano w niej ziemniaki i inne płody rolne. Piwnica utrzymywała idealną temperaturę sprzyjającą przechowywaniu warzyw. W piwnicy pod schodami znajduje się także tradycyjna wędzarnia. Okna mają zostać na nowo otwarte, co umożliwi wentylację pomieszczenia. Przy okazji wykonania izolacji zostanie przeprowadzone odgrzybianie i odsalanie muru.

Do tej pory sądzono, że spichlerz pochodzi z połowy XIX w. jednak ostatnie badania drewna z więźby dachu wykazały, że pochodzi ono aż z połowy XVIII w. Nadal czekamy na ostateczne wyniki badań.

/UM Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here