Strategia rozwoju Raciborza. Ruszają konsultacje społeczne

Prace nad strategią Fot. UM Racibórz

Prezydent Dariusz Polowy ogłosił konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju miasta Racibórz do roku 2030”. Gdzie przesyłać swoje uwagi i do kiedy?

Prezydent Miasta Racibórz, działając na podstawie zapisów art. 6. Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.), z dniem 12 sierpnia 2021 r. ogłasza konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju miasta Racibórz do roku 2030”.

– Proces strategiczny prowadzony w Raciborzu miał charakter partycypacyjny. Postanowienia prezentowanego projektu wypracowywano w dialogu z mieszkańcami i innymi grupami zaangażowanymi w rozwój miasta podczas spotkań i sesji warsztatowych. Wykorzystano również wyniki badań opinii mieszkańców oraz wnioski z analizy danych statystycznych. Zagadnienia wdrożeniowe dotyczące monitorowania postępów strategii, dokonywania oceny ryzyka oraz wskazania źródeł finansowania sformułowano wewnętrznie w zespole Urzędu Miasta – relacjonuje raciborski magistrat.

- reklama -

Do udziału w  konsultacjach w szczególny sposób zaproszeni są mieszkańcy miasta, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, władze sąsiednich gmin, Zarząd Powiatu Raciborskiego, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Zarząd Województwa Śląskiego oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.

Przyjęcie dokumentu przez Radę Miasta planowane jest na IV kwartał br. po opracowaniu i skonsultowaniu prognozy oddziaływania na środowisko oraz wykonaniu ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji projektu Strategii.

Uwagi do projektu Strategii należy przesyłać do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz do 15 września 2021 r. w wersji edytowalnej, wyłącznie na załączonym formularzu elektronicznym, na adres e-mail: [email protected] Uwagi przesłane po wskazanym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Organem właściwym do rozpatrywania składanych uwag i propozycji jest Prezydent Miasta Racibórz. Projekt „Strategii rozwoju miasta Racibórz do roku 2030” oraz formularz do przesyłania uwag są dostępne TUTAJ.

/UM Racibórz oprac. c/

Czytaj również:

  • Trwają prace nad strategią Raciborza. Za nami warsztaty liderówDwugodzinny panel dyskusyjny to drugie, po przeprowadzonych w połowie lutego konsultacjach z mieszkańcami, wydarzenie, które jest pomocne w zidentyfikowaniu potrzeb, wyzwań i oczekiwanych kierunków rozwoju Raciborza.
  • Aby nie sknocić strategii miasta Projektowanie miasta, analiza potrzeb mieszkańców, poznanie trendów europejskich w kluczowych dziedzinach jak edukacja, rynek pracy, funkcjonowanie firm sektora MŚP, ale także analiza zasobów i odniesienie do wcześniejszych działań (w tym realizacja wcześniejszej strategii) – to kluczowe obszary, jakie w pierwszej kolejności należy zaplanować w harmonogramie działań nad strategią.
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here