Dariusz Polowy nie widzi związku między projektem Odrzańskiej Drogi Wodnej a rozwojem gospodarczym Raciborza

Zaskakujące słowa prezydenta Raciborza usłyszeli przedsiębiorcy izby gospodarczej o rzekomym braku związku rozwoju gospodarczego  Raciborza z projektem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz rządu czeskiego. 

Konsultacje Krajowego Programu Żeglugi 2030

- reklama -

Od stycznia 2018 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzi lokalne konsultacje z samorządami terytorialnymi położonymi w korytarzu Odrzańskiej Drogi Wodnej. Są one kontynuacją procesu konsultacji projektu programu rozwoju ODW zainicjowanego przez MGMiŻŚ podczas konferencji samorządowej w dniu 7 listopada 2017 r we Wrocławiu. W celu zwiększenia potencjału ministerstwa, w zakresie rozwoju partnerstwa na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych, zostało utworzone stanowisko pełnomocnika do spraw współpracy z samorządami terytorialnym w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Została nim Gabriela Tomik (w latach 2010 – 2013 pełniła funkcję członka zarządu, a następnie wicestarosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. W latach 2013 – 2014 była pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle ds. rzeki Odry. Od 2015 do 2017 roku pełniła funkcję wiceburmistrza Miasta Kuźnia Raciborska). Obecnie wykonuje zadania w zakresie konsultacji z samorządami programów rozwoju dróg wodnych.

Dwa programy, dwie perspektywy

Gabriela Tomik zwraca uwagę na dwa równoległe programy wspierające rozwój śródlądowych dróg wodnych. Z jednej strony mamy aktualnie fundusze wynikające z Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030), z drugiej zaś strony Krajowy program Żeglugowy do roku 2030. W ramach tego ostatniego realizowany jest Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Położyła też nacisk na potrzebę aktywności środowisk gospodarczych w obecnie trwającym etapie konsultacji, szczególnie w zakresie możliwości przyszłego wykorzystania Odry w obszarach transportu, komunikacji, turystki i szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego regionu. Fundusze Europejskie w latach 2021 – 2027 przeznaczone będą na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. To w jaki sposób wykorzysta je Subregion Zachodni będzie zależne od zaangażowania samorządów lokalnych oraz wytyczenia wspólnych kierunków strategicznych gmin należących do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here