Nawet 100 tys. zł odszkodowania za powikłania po szczepieniach

koronawirus szczepienia
Fot. freepik.com

Warunkiem uzyskania świadczenia jest m.in. wystąpienie działania niepożądanego, które spowodowało konieczność pobytu w szpitalu przez co najmniej 14 dni lub wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego.

Od 12 lutego będzie można składać wnioski do Rzecznika Praw Pacjenta o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Chodzi o niepożądane odczyny poszczepienne, czyli tzw. NOP-y. Najwyższa kwota, jaką będzie można otrzymać, to 100 tys. zł.

- reklama -

Warunkiem uzyskania świadczenia kompensacyjnego jest wystąpienie działania niepożądanego wymienionego w Charakterystyce Produktu Leczniczego danej szczepionki, które spowodowało konieczność pobytu w szpitalu przez co najmniej 14 dni lub wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji o dowolnej długości.

Fundusz Kompensacyjny rozszerza dotychczasową odpowiedzialność związaną z zastosowaniem szczepionek. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 100 tys. zł, na co składa się kwota uzależniona od stopnia dolegliwości działania niepożądanego, przede wszystkim długości pobytu w szpitalu, oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, które poniósł pacjent.

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego podlega opłacie w wysokości 200 zł. Opłata od wniosku zostanie zwrócona w przypadku przyznania świadczenia kompensacyjnego, ale też w sytuacji, kiedy Rzecznik Praw Pacjenta pozostawi wniosek bez rozpoznania lub odmówi wszczęcia postępowania. Jednak w przypadku wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia opłata nie będzie zwracana.

Wnioski o odszkodowanie za NOP będzie można składać tradycyjnie albo elektronicznie: w wersji tradycyjnej należy go wydrukować, a następnie wypełnić i podpisać odręcznie, po czym wysłać pocztą tradycyjną, można go też zapisać na dysku i wypełnić na komputerze, a następnie wydrukować, podpisać odręcznie i wysłać pocztą tradycyjną. W wersji elektronicznej należy zapisać na dysku i wypełnić na komputerze, a następnie opatrzyć podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym, po czym przesłać za pomocą platformy ePUAP lub pocztą elektroniczną.

W pierwszym roku działania Fundusz obejmie wyłącznie szczepienia przeciwko COVID-19, od 2023 r. ma też objąć wszystkie szczepienia obowiązkowe.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj