Coraz więcej cudzoziemców otrzymuje zezwolenie na pracę w Polsce

praca magazyn
Praca. Fot. freepik.com

Najczęściej przyznawane były obywatelom Ukrainy – stanowiły one 64,5% ogólnej liczby wydanych zezwoleń.

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy, jeśli ten posiada wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy, pozwalający na wykonywanie pracy w Polsce. W 2021 r. wydano więcej takich zezwoleń niż rok wcześniej – 504,2 tys. Było to o 24% więcej niż w 2020 r. oraz blisko ośmiokrotnie więcej niż w 2015 r.

- reklama -

Najwięcej zezwoleń dotyczyło województwa mazowieckiego jako docelowego miejsca wykonywania pracy, znaczny udział zezwoleń na pracę zaobserwowano także w województwach wielkopolskim i śląskim. Spośród wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców zdecydowana większość, bo 75,3%, dotyczyła mężczyzn. Biorąc pod uwagę wiek osób, dla których przyznane zostało zezwolenie na pracę, najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25-34 lata – 33,7% ogólnej liczby zezwoleń.

W 2021 r. łącznie w Polsce zezwolenia na pracę wydano obywatelom 146 państw.

przycisk-plusy

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj