Otwarcie szpitala na Gamowskiej

W dniu 26 kwietnia 2004r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego szpitala im.dr Józefa Rostka w Raciborzu. Ostatecznie przypieczętowano fakt otwarcia tej nowoczesnej placówki powołanej do tego, by służyć chorym, leczyć i przynosić ulgę w cierpieniu w komfortowych warunkach przez fachowy personel, przy pomocy sprzętu na miarę dzisiejszych czasów.Dyrektor Wojciech Krzyżek przywitał gości, wsród których nie zabrakło:
senatora Adama Graczyńskiego, posła Andrzeja Markowiaka, posła Andrzeja Zająca, posła Zbyszka Zaborowskiego. Obecni byli również: przedstawicielka władz wojewódzkich – radna Sejmiku Wojewódzkiego Pani Irena Pierzchała, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia – dyrektor Mirosława Soboraka.

Władze powiatowe i gminne reprezentowane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów i radnych. Dyrektor przywitał obecnych przedstawicieli duchowieństwa, dyrektorów szpitali, członków Rady Społecznej Szpitala, wszystkich zaproszonych i przybyłych gości.
Na wstępie dyrektor Krzyżek zauważył, iż zdaje sobie sprawę, że ten nowoczesny szpital powstał dzięki ogromnemu wysiłkowi i trosce ludzi, którzy przez ostatnie dwadzieścia kilka lat poświęcili swój czas, umiejętności i zapał dla realizacji tej szczytnej idei.
Mówił dalej – „Tak naprawdę nikt nie pamięta, kiedy rozpoczęto mówić o potrzebie budowy nowego obiektu szpitalnego. Pierwsze wzmianki można napotkać w prasie i dostępnych dokumentach, już na początku lat siedemdziesiątych. Lekarze, którzy dzisiaj są na emeryturze twierdzą, że na początku lat pięćdziesiątych byli przyjmowani do naszej placówki jako przyszły personel nowego szpitala.
Szpital Rejonowy w Raciborzu do niedawna prowadził swą działalność w dwóch kompleksach szpitalnych. Szpital przy ul.Bema zwany potocznie Starym Szpitalem powstawał etapami. W 1895 roku rozpoczęto część środkową, następnie rozbudowywano skrzydła, między innymi dzięki dobudówkom połączone zostały poszczególne segmenty w jeden zwarty kompleks. Niestety stare rozwiązania architektoniczne, niedostosowanie do normatywów, przestarzałe technologie, brak możliwości dalszej rozbudowy zadecydowały o powzięciu decyzji w sprawie budowy inwestycji.
Nowy szpital był jedną z propozycji do planu społeczno-gospodarczego rozwoju Raciborza lat 70-tych. W 1978 roku zatwierdzono Założenia Techniczno-Ekonomiczne dla całego przedsięwzięcia a Inwestorem zostało Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Realizację budowy Szpitala rozpoczęto w IV kwartale 1981 roku. Nie sposób w tym miejscu pominąć osoby doktora nauk medycznych Gizeli Pawłowskiej, ówczesnego dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciborzu oraz jednego z głównych inicjatorów budowy nowego Szpitala. To właśnie dzięki jej staraniom i zabiegom na szczeblu centralnym dostrzeżono i zaakceptowano potrzebę budowy szpitala. Niestety ciężka choroba i przedwczesna śmierć nie pozwoliła dr Gizeli Pawłowskiej dokończyć rozpoczętego dzieła.

Budowa Szpitala od 1981 roku do dnia dzisiejszego przechodziła wiele ewolucji. Zmieniał się program funkcjonalny, a co za tym idzie również rozwiązania architektoniczne. Nie sposób w tak krótkim wystąpieniu opowiedzieć całej historii, po kolei i chronologicznie wymienić wszystkich ludzi i zdarzeń związanych z tą inwestycją. Pozwólcie, więc Państwo, że z konieczności, skupię się tylko na tych najważniejszych, bez których nie było by tej ceremonii, nie umniejszając oczywiście zasług i ważności tych, którzy zostaną pominięci. ”

Chociaż otwarcie szpitala nastąpiło w roku 2004 to warto zauważyć, iż już od czterech lat faktycznie siedziba szpitala funkcjonującego w dwóch obiektach znajduje się na ul.Gamowskiej. Ostatnie lata mocno zmieniały zakres prac i plan całkowitego przedsięwzięcia. Nastąpiły zmiany planu funkcjonalnego, podyktowane ekonomicznymi warunkami ale także zmieniającymi się przepisami związanymi z prowadzeniem placówek medycznych. Wreszcie prowadzona była walka o dopasowanie rozmiaru placówki do potrzeb powiatu. Od 1966 roku został wrdaząny zmodyfikowany plan funkcjonalny, zaś na przełomie marca i kwietnia 1966r. został oddany pierwszy obiekt, do którego przeniesiono poradnie specjalistyczne z ulicy Zborowej. Pierwsze oddziały stacjonarne – oddział wewnętrzny II i okulistyczny zostały przeniesione w roku 2000.

Kryzys w realizacji przyjetego planu nastąpił w roku 2003, kiedy to drastycznie ograniczono środki finansowe. Jak powiedział Wojciech Krzyżek – „Do zakończenia inwestycji zgodnie ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów potrzebnych było 179 mln. złotych. A w ramach Kontraktu Regionalnego przyznano na szpital 15 milionów.”
Rada Powiatu stanęła przed ogromnym dylematem jak uratować ogromne przedsięwzięcie, które „wymykała się z rąk”. Inwestycji groziła zapaść. Na światło dzienne wyszły liczby ogromnych kosztów ponoszonych w fazie budowy na nieuzasadnione cele. „
Dyrekcja Szpitala opracowała Program Naprawczy, który zakładał nową filozofię funkcjonowania Szpitala i realizacji inwestycji. Oprócz wielu ważnych założeń głównym celem tego Programu było scalenie wszystkich funkcji szpitala w nowoczesnym obiekcie przy ul.Gamowskiej w przeciągu jednego roku” – powiedział do obecnych na uroczystości Wojciech Krzyżek. „16 kwietnia 2003 roku dzięki osobistemu zaangażowaniu się Jego Magnificencji Rektora śląskiej Akademii Medycznej prof.Tadeusza Wilczoka – mówil dalej – doszło do spotkania Starosty, Dyrektora szpitala z konsultantami wojewódzkimi, którzy zaaprobowali plan przekształceń szpitala.”

- reklama -

Jak dowiadujemy się od dyrekcji szpitala, mimo otwarcia oficjalnego w dniu dzisiejszym, inwestycja nie jest zakończona, na dziś brakuje do jej sfinalizowania jeszcze około 90 mln zł.
Jednym z trudniejszych i kosztowniejszych etapów jest przygotowanie niezbędnych warunków do przeniesienia ostatniego z oddziałów, który nadal funkcjonuje przy ulicy Bema – oddziału zakaźnego. Jeśli nie znajdą się środki finansowe w odpowiedzim czasie możemy nawet ten oddział stracić, wtedy mieszkańcy Raciborza z chorobami zakaźnymi musieliby dojeżdżać do szpitala w Sosnowcu – oby „nowy szpital” poradził sobie z tym problemem dla przypieczętowania dzisiejszego sukcesu (patrz również artykuł „Bój o oddział zakaźny”).
/i/
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here