Forum Inicjatyw Pozarządowych w Katowicach

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Śląskim Centrum Równych Szans Śląskim Forum Organizacji Socjalnych KaFOS zapraszają na Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się 14 września 2006 w Katowicach w Sali Sejmu Śląskiego, o godz. 11.00.


Forum Inicjatyw Pozarządowych to podsumowanie sesji seminaryjno-warsztatowych, które odbyły się w pięciu miastach województwa śląskiego w sierpniu 2006 roku. Wzięli w nich udział członkowie, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych. Mamy nadzieję, że wypracowane tam propozycje, uzupełnione w czasie FIP o wyniki dyskusji, złożą się na projekt "Programu Współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007-2015".


Program Forum:


1. Film TVP Katowice o organizacjach pozarządowych w województwie śląskim,


2. Michał Czarski – Marszałek Województwa Śląskiego – otwarcie FIP,


3. Ilona Jerzok (SWR) – prezentacja założeń realizacji zadania: "Opracowanie programu współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007-2015",


4. Piotr Masłowski (CRIS) – prezentacja "Diagnozy kondycji organizacji pozarządowych w województwie śląskim",


5. Anna Kruczek (KaFOS) i Anna Szelest (MOST) – relacje z przebiegu konsultacji i prezentacja projektu "Programu współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007-2015", wypracowanej przez organizacje pozarządowe,


6. Przemysław Smyczek (Urząd Marszałkowski) – dalsze prace nad przyjęciem i wdrożeniem "Programu współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007-2015″.


Przerwa na kawę


DYSKUSJA


Głosowanie nad rekomendacją treści projektu "Programu współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007-2015"


Moderowanie dyskusji: Dorota Stasikowska-Woźniak (ŚCRSz) i Tadeusz Durczok (SWR).


Miejsce: Sala Sejmu Śląskiego w Katowicach, ul.Jagiellońska 25.


Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Social Initiative Development Center
ul. J.F. Białych 7
44 – 200 Rybnik
tel/fax (32) 739 55 12
e-mail: [email protected]
www.cris.org.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here