Bolesław Stachow – wystawy indywidualne

Prezentujemy listę wystaw indywidualnych raciborskiego artysty fotografika.

1. OBRAZY NA TEMATY LUDZKIE 1974
Wizja sytuacji człowieka wśród innych ludzi, przyrody i wytworów cywilizacji. Poetyckie i narracyjne realizacje fotograficzne na temat losu człowieka.
Zobacz zdjęcia

2. PSYCHOPENETRACJE 1975
Fotograficzna analiza psychiki człowieka. Badanie możliwości fotografii dokumentalnej w rejestracji oraz możliwości fotografii kreacyjnej w rekonstrukcji procesów psychicznych człowieka.
Zobacz zdjęcia

3.PROCESY I STRUKTURY 1976
Rejestracja procesów i struktur rzeczywistości, przykłady obrazowych struktur myślenia autora o tej rzeczywistości. Prezentacja utworów fotograficznych jako struktur rzeczywistości i umysłu.
Zobacz zdjęcia

4. FOTOGRAFIA AKTYWNA 1976
Poszukiwania nowych płaszczyzn współpracy z odbiorcą w kształtowaniu utworów fotograficznych. Autor proponuje odbiorcy wypowiedzenie określonych własnych myśli, dając mu do dyspozycji przykładowy zestaw zdjęć przedmiotów i zjawisk realnego świata.
Zobacz zdjęcia

5. FOTOJĘZYK 1977
Fotografia – język wzrokowego poznawania rzeczywistości.
Fotografia – język świadomości wzrokowej.
Fotografia – sposób rejestracji i kreacji wizualnych.
Fotografia – język przedmiotów, zjawisk i ich relacji między sobą i w przestrzeni.
Zobacz zdjęcia

6. OBRAZY I SŁOWA 1978
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jakie zależności zachodzą między fotograficznymi obrazami rzeczywistości a słowami tę realność opisującymi.
Zobacz zdjęcia

7.MIEJSCE URODZENIA 1981
Wspomnienia i dzień dzisiejszy, protest przeciwko niszczeniu wartości kultury materialnej w Grzymałowie na Podolu.
Zobacz zdjęcia

8.FOTOGRAFIA ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ 1983
Fotograficzna rejestracja i kreacja aktualnych stanów świadomości narodowej.
Zobacz zdjęcia

9.OBRAZY Z POLSKI 1983
Wystawa w Getyndze pomyślana jako forma prywatnego procesu normalizacji stosunków polsko-niemieckich, pokazująca zabytki i krajobrazy Dolnego i Górnego Śląska.
Zobacz zdjęcia

10. FOTOGRAFIA INTERWENCYJNA 1984
Głos w obronie internowanych i zmuszonych do emigracji.
Głos protestu przeciw totalitarnemu systemowi panującemu w Polsce.
Zobacz zdjęcia

11. Z RACIBORZA NA GÓRĘ ŚW. ANNY 1984
Rejestracja kapliczek i krzyży przydrożnych z raciborskiego Rynku do Klasztoru na Górę Św. Anny. Wyraz hołdu Kościołowi Katolickiemu w Polsce jako bojownikowi o wolność, kulturę i tożsamość narodu.
Zobacz zdjęcia

12. JĘZYK OBRAZOWY 1985
Kontynuacja „Fotojęzyka” – wystawa formułowała fotograficzne jednostki i reguły językowe, traktowała fotografię jako język przedmiotów i zjawisk w pierwszym odczycie oraz jako język pojęć i myślenia w drugim głębszym rozumieniu.
Zobacz zdjęcia

13. FOTOGRAFIE NIEZNANYCH LUDZI 1985
Kupiony na targu w pudełku po butach stos zdjęć pamiątkowych stał się pretekstem akcji fotograficznej polegającej na odtwarzaniu przez uczestników akcji losów nieznanych dwóch rodzin polskiej i niemieckiej.

14. MANHATAN / BROOKLYN 1985
Pokaz diapozytywów stamtąd z „dachu świata”.
Zobacz zdjęcia

15. POEZJA REALNA 1986
Była:
– refleksją egzystencjalną,
– ekwiwalentem napięć psychicznych,
– pokazem możliwości fotografii jako języka,
– tomikiem utworów o ludziach przedmiotach, nastrojach i refleksjach,
– wyjściem poezji poza przekaz słowny.
Zobacz zdjęcia

16. PAMIĘTNIK FOTOGRAFIKA 1986
Autor traktuje tą wystawę jako podsumowanie dotychczasowych wypowiedzi po których nastąpił okres milczenia spowodowanego „wypaleniem się”, „rezygnacją”, ” brakiem inspiracji”. W takiej sytuacji można było tylko pisać pamiętniki.
Zobacz zdjęcia

17. MIEJSCE ZAMIESZKANIA 1992
Wystawa pokazuje upływ czasu. Autor sfotografował stare widoki miasta na tle aktualnych. W ten sposób powstały obrazy w obrazach. W obu z nich wystąpiła tożsamość miejsca i widoczna odległość czasowa. Pomiędzy nimi skokowo upłynął czas.
Zobacz zdjęcia

18. OBRAZY DŹWIĘKÓW 1997
Dźwięki muzyki i wokalu jazzowego zastygłe w fotografiach.
Zobacz zdjęcia

19. ZIEMIA RACIBORSKA 1998
Krajobraz, architektura i ludzie Ziemi Raciborskiej.
Zobacz zdjęcia

20. KSZTAŁTY ENERGII 1999
Tam, w fabryce gdzie powstają urządzenia do wytwarzania energii!
Zobacz zdjęcia

21. POWRÓT DO ESTETYKI 2001
Stylizacja malarska w fotografii. Powrót do fascynacji wartościami estetycznymi takimi jak : forma, treść, światło, czy punkt widzenia.
Zobacz zdjęcia

22. POETA ZIEMI NASZEJ 2002
Współczesne fotografie nawiązujące do treści i nastrojów w wierszach J. von Eichendorffa.
Zobacz zdjęcia

23. MATECZNIK SŁOWA 2003
Wystawa oddająca atmosferę i pokazująca ludzi realizujących projekt literacko-teatralno-muzyczny p.t .”Prowincja – matecznik słowa”.
Zobacz zdjęcia

24. RACIBÓRZ – CZTERY PORY ROKU 2005
Projekcja multimedialna, w której występuje współbrzmienie muzyki i obrazu.
Zobacz zdjęcia

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here