W starostwie podsumowano program PEAD

W powiecie raciborskim odbyła się już siódma edycja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD. W październiku z pomocy skorzystało około 1700 osób. Na każdą z nich przypadło 67 kilogramów żywności.

Program PEAD funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej od 1987 roku, w Polsce jest realizowany od 2004 roku. W tym samym roku do akcji włączył się Powiat Raciborski. Celem programu jest nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom. Dzisiaj w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie, w trakcie którego Starosta Raciborski Adam Hajduk podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu na terenie naszego powiatu.

- reklama -

 

 

 

Tegoroczna pomoc objęła sześć gmin naszego powiatu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza" z Raciborza. W sumie z pomocy skorzystało około 1700 osób. Na każdą z nich przypadło 67 kilogramów żywności. W powiecie raciborskim odbiorem i rozprowadzaniem towaru zajmują się ochotnicze straże pożarne oraz koło gospodyń wiejskich, a nad całością czuwa koordynator z ramienia Starosty Raciborskiego. Koordynator powiatowy – Krystian Niewrzoł rokrocznie odbiera towar z Banku Żywności w Chorzowie i rozdysponowuje go wśród poszczególnych uczestników programu. Z kolei ci przy współpracy z ośrodkami pomocy społecznej zajmują się dalszą dystrybucją artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców.

W 2008 r. wartość wszystkich przekazanych towarów (po cenach rynkowych) wyniosła 766 tys. zł, a w 2009 roku już 1,38 mln zł. Trwają podsumowania tegorocznej akcji.
W tym roku dodatkowo do osób poszkodowanych w majowej powodzi trafiło 40 ton żywności. Z pomocy skorzystali mieszkańcy gmin Kuźnia Raciborska, Rudnik oraz Nędza. Organizacją tej pomocy i jej transportem z ramienia Starosty zajmował się koordynator powiatowy a dystrybucją na ww. ternach przedstawiciele poszczególnych gmin.

/sp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here