Służby ostrzegają: Groźny pył w powietrzu

1

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że normy pyłu zawieszonego w powietrzu w całym regionie zostały wielokrotnie przekroczone. Specjaliści radzą, by osoby starsze i chore nie wychodziły bez potrzeby z domu.

W związku z sytuacją meteorologiczną jakość powietrza na terenie całego województwa od wczoraj  jest niekorzystna. W godzinach porannych, wieczornych i nocnych, szczególnie w obszarze zabudowy miejskiej oraz w dolinach, kotlinach i obniżeniach terenu, będą występowały wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 o wartościach  wielokrotnie przekraczających poziom progowy. Największe przekroczenia pyłu zawieszonego występować będą na terenie aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej.

- reklama -

 

Choć w Raciborzu nie prowadzi się pomiarów, w Rybniku zanotowano przekroczenie o ponad 400%, a w Wodzisławiu o ponad 170%. Racibórz i powiat są położone w dolinie Odry, na terenie Bramy Morawskiej, gdzie przy niekorzystnej róży wiatrów zanieczyszczenia napływają na ten teren. Oprócz zanieczyszczeń napływających sami mieszkańcy generują ok. 80% zanieczyszczeń, w skład których wchodzą: spaliny samochodów, spalanie mułów i miałów, palenie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych takich, jak plastik, guma, palenie suchych liści.

Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:

1.    osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (zwłaszcza astmy oskrzelowej), osoby z niewydolnością układu krążenia, w szczególności dzieci i osoby starsze,
2.    osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy).

 

Osoby podatne na zanieczyszczenia, a więc dzieci i dorośli z przewlekłymi chorobami układu oddechowego – takimi jak astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.

 

Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności, to  unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu, zaleca się aby osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem, pozostawały w pomieszczeniach, a także  ograniczenie korzystania z pojazdów samochodowych w celu zmniejszenia w powietrzu zawartości dwutlenku siarki.

 

Ponadto zaleca się:

 

– rezygnację ze spacerów z dziećmi;
– ograniczenia spalania niskojakościowych paliw takich jak: muły i miały węglowe oraz stosowanie do celów grzewczych gazu (w przypadku posiadania odpowiedniego pieca), bądź grzejników elektrycznych;
– unikanie wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia.

 

oprac. /ps/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here