Czym zajmą się radni miejscy w sierpniu?

0

Po wakacyjnej przerwie do pracy wraca rada miasta. Na sierpień zaplanowano m.in. analizę miejskich inwestycji w 2015 roku i stan zaawansowania prac związanych z drogą Racibórz-Pszczyna.

Najbliższa sesja Rady Miasta Racibórz odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2015 r. o godz. 14.00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Stefana Batorego 6 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

- reklama -

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Racibórz.
3.    Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
4.    Realizacja zaplanowanych i przyjętych uchwałami Rady Miasta zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2015 r.
5.    Stan zaawansowania prac związanych z Regionalną Drogą Racibórz – Pszczyna (prezentacja na sesji)
6.    Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
7.    Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.
8.    Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.
9.    Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.
10.    Uchwała w sprawie przyjęcia Programu „Rodzina+”.
11.    Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych prowadzonych przez niektórych nauczycieli.
12.    Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej w dniu 25 października 2015 r.
13.    Uchwała w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego Sunex S.A. w Raciborzu.
14.    Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
15.    Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. przedstawienia Radzie Miasta opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
16.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy ulicy Katarzyny.
17.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Raciborzu przy ulicy 1 Maja.
18.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu położonych w Raciborzu przy ul. Bosackiej.
19.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
20.    Zakończenie sesji.

 

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here