Magistrat nawiązał współpracę z Funduszem Górnośląskim

Pożyczki dla przedsiębiorców

Fundusz Górnośląski to największy w województwie śląskim fundusz pożyczkowy wspierający mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Pożyczki na preferencyjnych warunkach to w obecnym okresie programowania unijnego podstawowa forma dofinansowania działalności gospodarczej. Szeroki wachlarz usług w tym zakresie oferuje Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach. Jest to największy fundusz pożyczkowy w całym województwie śląskim. Z inicjatywą nawiązania kontaktu wyszedł Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju raciborskiego magistratu. Jest to kolejna inicjatywa w kierunku wspierania lokalnego biznesu po uruchomieniu cieszącego się sporym zainteresowaniem Inkubatora Przedsiębiorczości w Ośrodku Współpracy Gospodarczej czy też dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystko to w zamyśle ma zapewnić przedsiębiorcom jak największy dostęp do różnych form wsparcia na rozwój.

- reklama -

Przedstawiciele Funduszu Górnośląskiego gościli w raciborskim urzędzie w grudniu 2016 roku. W spotkaniu z ramienia Funduszu uczestniczyły Dyrektor Oddziału Funduszu Górnośląskiego Bogumiła Śliż, Dyrektor Zespołu ds. Regionalnej Instytucji Finansującej – Anna Bobka – Adwent oraz Iwona Czaplikowska odpowiedzialna za usługi w ramach Enterprise Europe Network. Ze strony Miasta w spotkaniu udział wzięły Z-ca Prezydenta Irena Żylak i Kierownik Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Anna Kobierska-Mróz. Omówiono wtedy warunki ewentualnej współpracy. W efekcie tych rozmów 23 grudnia prezydent Mirosław Lenk podpisał „List Intencyjny o współpracy”, której celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom z Województwa Śląskiego, a jednym z obszarów kooperacji jest organizacja spotkań informacyjnych i innych działań na rzecz MŚP mających na celu tworzenie dostępnego systemu wsparcia MŚP.

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości jest jednym z przedsięwzięć ujętych w Programie Wspierania Przedsiębiorczości realizowanym na terenie miasta od zeszłego roku. Szczegóły nt. oferowanych przez Fundusz Górnośląski form wsparcia dla przedsiębiorców znajdują się na stronie www.fundusz-silesia.pl. Główne produkty dedykowane firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw to: Rozpocznij działalność – PoŻyczymy Ci sukcesu, Faktoring, Dla przedsiębiorców, absolwentów i bezrobotnych, Śląski Fundusz Pożyczkowy, Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here