Co dalej z budynkiem po G5? Na początek szkoła muzyczna

szkoła muzyczna

W spotkaniu prezydenta Lenka z władzami PWSZ i szkoły muzycznej ustalono, że przez przynajmniej 2 lata budynki opuszczone przez gimnazjum zagospodarowane będą przez Państwową Szkołę Muzyczną.

- reklama -

W Urzędzie Miasta Racibórz odbyło się spotkanie z udziałem władz PWSZ i Państwowej Szkoły Muzycznej z prezydentem Mirosławem Lenkiem. Uczestniczyli w nim z ramienia PWSZ Rektor Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura oraz Kanclerz dr inż. arch. Janusz Faron. Szkołę Muzyczną reprezentowali dyrektor Piotr Pisarczyk i jego zastępca Barbara Wałach. Z ramienia magistratu obok prezydenta wziął udział Naczelnik WEKiS Robert Myśliwy.

Celem spotkania było ustalenie przyszłego zagospodarowania budynków po Gimnazjum nr 5. Strony ustaliły, że na okres co najmniej 2 lat budynki szkoły zagospodarowane będą przez Państwową Szkołę Muzyczną. Wyjątkiem jest część budynku „B”, gdzie w dalszym ciągu będą prowadzone zajęcia przez RTO SZkołę. Związki Zawodowe, które miały siedzibę w budynkach Gimnazjum nr 5 zmienią lokalizację. Od przyszłego roku siedziba Związku Nauczycielstwa Polskiego będzie się mieścić w Szkole Podstawowej nr 18, natomiast siedziba „Solidarności” znajdzie się w Szkole Podstawowej nr 1. Ustalono również, że od przyszłego roku akademickiego z sali gimnastycznej Gimnazjum nr 5 będzie korzystać Instytut Wychowania Fizycznego PWSZ. Strony umówiły się także, że w ciągu dwóch lat PWSZ przygotuje się pod względem finansowym i projektowym na dostosowanie budynków do potrzeb akademickiej działalności edukacyjnej. Docelowo planowane jest umieszczenie w budynkach „G5” Instytutu Architektury i Sztuki. Uczestnicy spotkania porozumieli się również co do tego, że powyższe ustalenia zostaną spisane w postaci trójstronnego porozumienia.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here