Kuźnia Raciborska garnizonem? Gmina chce u siebie Wojsk Obrony Terytorialnej

żołnierz

Kuźniańscy radni wyrazili wolę udostępnienia gminnej nieruchomości na rzecz nowo powstałej formacji militarnej powołanej przez szefa MON Antoniego Macierewicza.

- reklama -

20 lipca 2017 roku na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia woli udostępnienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska na rzecz Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli nowo powstałej formacji, której proces tworzenia rozpoczął się 30 grudnia 2015 r. od powołania przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza pełnomocnika ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej.

Jak się okazuje dowództwo WOT od dłuższego czasu rozważało możliwość utworzenia jednostki na terenie Kuźni Raciborskiej, a w kręgu jego zainteresowań była dawna jednostka wojskowa przy ulicy Jagodowej oraz budynek dawnej szkoły podstawowej przy ulicy Arki Bożka 9. Ostatecznie wybór padł na ten drugi obiekt, do którego w przyszłości planowano przenieść Urząd Miejski i inne gminne instytucje. Zaważył dobry stan budynku, odpowiednie zaplecze kuchenne odpowiadające potrzebom jednostki oraz dobry układ komunikacyjny.

17 lipca bieżącego roku na ręce burmistrza Pawła Machy wpłynęło pismo od zastępcy dowódcy WOT pułkownika dr. inż. Artura Dębczaka z informacją o zainteresowaniu pozyskaniem nieruchomości i prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska Rady Miejskiej o woli przekazania przedmiotowej nieruchomości na rzecz WOT oraz sprecyzowania warunków jej przekazania. Dzisiejsza uchwała kuźniańskich rajców miała charakter intencyjny i tak naprawdę udziela ona jedynie poparcia burmistrzowi w przedmiocie podjęcia rozmów i negocjacji z WOT w sprawie udostępnienia budynku dawnej szkoły.

Póki co nie wiadomo czy WOT zamierza obiekt wydzierżawić, kupić czy też pozyskać w jakiś inny sposób. Pismo z 17 lipca tego nie precyzuje. Radni mając na uwadze potrzeby obronności kraju wyrazili jedynie wolę przekazania nowej formacji gminnego obiektu bez precyzowania jakichkolwiek warunków. Na to przyjdzie czas po zakończeniu negocjacji burmistrza z dowództwem WOT, ponieważ do skutecznego udostępnienia nieruchomości potrzebna będzie zgoda Rady Miejskiej a nie tylko wola jej udostępnienia.

Jeszcze przed przystąpieniem do głosowania burmistrz Paweł Macha mówił o korzyściach, jakie płyną z lokalizacji tego typu jednostek na swoim terenie. Między innymi o nowych miejscach pracy dla obsługi cywilnej i możliwości skorzystania z potencjału WOT w przypadku zagrożeń i klęsk żywiołowych, takich jak chociażby ostatnia katastrofalna w skutkach trąba powietrzna. Zwalczanie klęsk żywiołowych i usuwanie ich skutków, realizacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego to jedno z zadań, dla których WOT powołano do życia.

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj