Zarząd Rafako porozumiał się ze związkami w sprawie zwolnień

Zarząd Rafako porozumiał się ze związkami w sprawie zwolnień
Zarząd Rafako porozumiał się ze związkami w sprawie zwolnień

Nie 325 jak pierwotnie zapowiadano, a 276 – tyle maksymalnie osób straci pracę w wyniku redukcji zatrudnienia w spółce. W wyniku konsultacji ze związkami zawodowymi i przeprowadzonych analiz wydłużeniu uległ również termin, do którego będą przeprowadzone zwolnienia grupowe.

- reklama -

Zarząd RAFAKO, w nawiązaniu do raportu z 21 czerwca 2017 r. w przedmiocie rozpoczęcia kolejnego etapu reorganizacji RAFAKO S.A. oraz raportu z 8 września 2017 r. w przedmiocie redukcji zatrudnienia w Spółce w ramach procesu reorganizacji, poinformował o zakończeniu w dniu 28 września 2017 r. konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w RAFAKO S.A.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji zostało zawarte porozumienie, o którym mowa w art. 3 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Porozumienie wejdzie w życie w dniu 2 października 2017 r.

Strony Porozumienia ustaliły, że grupowe zwolnienia zostaną przeprowadzone w okresie od dnia zakończenia konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi, rozumianego jako wejście w życie Porozumienia (2 października 2017 r.) do dnia 31 lipca 2018 roku. Zmiana terminu zakończenia procesu zwolnień grupowych, w stosunku do wcześniej komunikowanych zamiarów Zarządu RAFAKO, wynika z ustaleń z partnerem społecznym (zakładowymi organizacjami związkowymi). Zwolnienia grupowe mają na celu zbudowanie elastycznej, bardziej efektywnej organizacji, dostosowanej do obecnych warunków rynkowych.

Łączna kwota wszystkich świadczeń z tytułu procesu zwolnień grupowych wypłacanych pracownikom objętych zwolnieniami zostanie określona do końca 2017 roku.

Liczba osób objętych zwolnieniem grupowym wynosić będzie maksymalnie 276 osób. Poziom zwolnień grupowych uległ zmniejszeniu w stosunku do uprzednio zakładanego, w wyniku szczegółowych analiz oraz ustaleń z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jednocześnie osiągnie on poziom zakładanych przez Zarząd celów biznesowych związanych z reorganizacją Spółki.

W wyniku konsultacji z zakładowymi organizacjami związków zawodowych oraz przeprowadzonych analiz, ustalono że proces reorganizacji, oprócz zwolnień grupowych, będzie obejmował szereg działań optymalizacyjnych w ramach funkcjonowania całej organizacji, których efekt szacuje się na kwotę podaną w RB 30/2017.

/ps/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here