Trwają remonty pracowni do praktycznej nauki zawodów

Pracownia mechatroniczna w CKZiU nr 2
Pracownia mechatroniczna w CKZiU nr 2

18 nowoczesnych pracowni w CKZiU nr 1 oraz CKZiU nr 2 „Mechanik” doposażonych zostanie w sprzęt i pomoce dydaktyczne o wartości ponad 1,5 mln zł.

Kompleksowe remonty w pomieszczeniach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” zakończyły się już w pracowni mechatronicznej i pracowni odnawialnych źródeł energii, przeprowadzono również termomodernizację 8 kompletów świetlików dachowych.

- reklama -

Z kolei w pomieszczeniach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 odebrano pracownię murarsko-tynkarską z zapleczem magazynowym i szatniowym oraz przebudowano węzeł sanitarny na parterze – WC męskie uczniów wraz z dostosowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej.

W tej chwili, prace remontowe trwają w pracowniach:
– w CKZiU nr 2 „Mechanik”: w pracowni pomiarów elektrycznych, pracowni technicznej, mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn, pracowni CAD/CAM wraz z niezbędnymi robotami instalacyjnymi wodnymi i kanalizacyjnymi;
– w CKZiU nr 1: w pracowniach gastronomicznych z zapleczem szatniowym, pracowni architektury krajobrazu.

Kontynuowane są również prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i oddymiania klatek schodowych oraz oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego.

Inwestycja Powiatu Raciborskiego realizowana jest w ramach projektu pn.: „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim”. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie 18 nowoczesnych pracowni do praktycznej nauki zawodów w CKZiU nr 1 oraz nr 2 „Mechanik”. Pracownie zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne o wartości ponad 1,5 mln zł.

Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2018 r., jego łączna wartość wynosi 5.074.078,83 zł, a pozyskane dofinansowanie ponad 4 miliony złotych. Wkład własny powiatu to kwota ponad 700 tysięcy złotych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 12.2. „Infrastruktura kształcenia zawodowego”, Poddziałanie 12.2.2 „Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego”.

publ. /k/
Fot. powiatraciborski.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj