Krajowe Biuro Wyborcze szuka pracowników

Krajowe Biuro Wyborcze szuka pracowników
Krajowe Biuro Wyborcze szuka pracowników

Kandydat na urzędnika wyborczego musi być pracownikiem zatrudnionym w administracji rządowej lub samorządowej albo jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych.

- reklama -

 

Dyrektorzy Delegatur Krajowego Biura Wyborczego rozpoczęli nabór na funkcję urzędnika wyborczego.

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do delegatury. W aplikacji kandydat musi podać: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów.

Kandydat na urzędnika wyborczego musi być pracownikiem zatrudnionym w administracji rządowej lub samorządowej albo jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych.

Pracodawca musi potwierdzić na zgłoszeniu fakt zatrudnienia w jednym z takich miejsc.

W dalszej kolejności delegatury będą sprawdzać, czy kandydaci spełniają wymogi Kodeksu wyborczego. Następnie aplikacje trafią do Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef KBW brać będzie pod uwagę m.in. doświadczenie kandydata w organizacji wyborów.

W Raciborzu urzędników wyborczych będzie pięciu.

Szczegóły znajdują się w uchwale PKW z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. Informacje są również dostępne na stronie Delegatury w Bielsku Białej https://bielsko-biala.kbw.gov.pl/.  Kandydaci mają 21 dni na zgłoszenie od momentu ogłoszenia na stronie delegatury (w przypadku Raciborza – bielskiej).

Fot. UM Racibórz

publ. /j/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj