Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego

0
trzoda chlewna swinia rolnictwo
Trzoda chlewna

Wymaganych informacji można udzielić samodzielnie przez internet lub za pomocą rozmowy z ankieterem.

W marcu na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa pod nazwą „Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)”

- reklama -

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do tego badania, mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
– samodzielnie wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1–5 marca dostępnego na stronie rolnictwo.stat.gov.pl,
– rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 6–16 marca,
– rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 6–16 marca.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
– samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 1–9 marca dostępnego na stronie raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
– rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 10–17 marca.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić, dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8:00-18:00). Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem.

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/index.htm.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here