Które szkoły dostaną dofinansowanie na zakup książek do swoich bibliotek?

0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Lista zakwalifikowanych placówek w województwie śląskim

Wojewoda śląski zatwierdził listę placówek zakwalifikowanych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (edycja 2017/2018). Są na niej placówki z Raciborza i gmin powiatu raciborskiego.

- reklama -

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Wojewoda Śląski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

W edycji 2017/2018 do Wojewody Śląskiego wpłynęło 492 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 4 457 860 zł. Ocenie merytorycznej podlegało 454 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 4 160 260 zł (38 wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych). Przyznany dla województwa śląskiego limit środków w wysokości 3 438 367 zł pozwolił na przyznanie dofinansowania 373 szkołom lub bibliotekom pedagogicznym.

Zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia organy prowadzące w odniesieniu do szkoły lub biblioteki pedagogicznej, która nie otrzymała dofinansowania w ramach Programu, mogą ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z zachowaniem terminów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia.

WAŻNE!
Wydatki na zakup nowości wydawniczych (zarówno dotacja jak i wkład własny) mogą być ponoszone po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Jednostronne podpisanie umowy przez organ prowadzący nie oznacza, że umowa została zawarta. Datą zawarcia umowy jest jej podpisanie przez wojewodę lub osobę przez niego upoważnioną, czyli strony, która jako ostatnia podpisuje umowę i wpisuje datę jej zawarcia.
Pismo informujące o zwiększeniu przez Wojewodę Śląskiego planu dotacji jest przekazywane do podmiotu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pismo to nie stanowi podstawy do ponoszenia wydatków.

Umowy o dofinansowanie będą zawierane po zwiększeniu przez ministra finansów budżetu wojewody.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Pełna lista zakwalifikowanych placówek w województwie śląskim:

Załącznik nr 1 NPRC 2018 – wnioski wybrane do dofinansowania

/ps/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here