Importowane owoce i warzywa sprzedawana jako polskie. Rząd kończy falę oszustw

znakowanie owoców i warzyw w Polsce
Produkty trafiające do sprzedaży muszą mieć informację o kraju pochodzenia - to zakłada ustawa dot. znakowania żywności.

Nowa ustawa dotycząca znakowania żywności  zakłada, iż wszystkie produkty trafiające do sprzedaży muszą mieć informację o kraju pochodzenia. Prezydent Andrzej Duda podpisał dokument, który ma zapobiec oszustwom m.in. w sprzedaży owoców i warzyw.

Chodzi o ustawę uchwaloną przez Sejm 20 lipca 2018 r. Ustawa wprowadza zmiany mające na celu wzmocnienie kontroli w odniesieniu do identyfikacji oraz informacji przekazywanych konsumentom w oznakowaniu artykułów rolno-spożywczych, w tym owoców i warzyw świeżych. Jednym z celów ustawy jest skuteczne zapobieganie przepakowywaniu oraz sprzedaży zagranicznych owoców czy warzyw jako polskich.

- reklama -

Wprowadzony został obowiązek posiadania przez każdy podmiot wprowadzający na rynek artykuły rolno-spożywcze, informacji, które umożliwiają identyfikację tego artykułu. W przypadku niedopełnienia tego wymogu przewidziano kary pieniężne.

Nowe przepisy umożliwiają działania kontrolne na podstawie imiennego okresowego upoważnienia. Zmiany mają również na celu zastąpienie kary grzywny wyższymi karami pieniężnymi za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej owoców i warzyw. Wprowadzono dodatkowe kary – za nieokazanie dokumentów towarzyszących danej partii owoców lub warzyw lub niezamieszczenie w tych dokumentach wymaganych informacji, albo podanie informacji nieprawdziwych oraz za ponowne wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw, wobec których zostało wydane orzeczenie o niezgodności warzyw i owoców z wymogami unijnymi. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

oprac./A/

fot. freeimages.com

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj