Rybnicki ZUS odpowiedział na pytania o emeryturę

0
ZUS rybnik
Ponad 30 telefonów odebrali eksperci rybnickiego ZUS podczas dyżuru telefonicznego.

6 sierpnia eksperci rybnickiego ZUS pełnili dyżur telefoniczny, podczas którego odpowiadali na pytania dzwoniących na temat emerytur w Polsce. Przekrój pytań i ich różnorodność była zaskakująca, a do Rybnika dzwonili klienci z całej Polski.

Dzwoniący pytali zarówno o sprawy związane z OFE, jak też emeryturami nauczycielskimi, czy też nawet kalkulatorem emerytalnym. – Odebrałyśmy ponad trzydzieści telefonów, dzwonili do nas klienci z różnych stron Polski, poczynając od Rzeszowa, Częstochowę, Kędzierzyn-Koźle, aż po Ostrów Wielkopolski. Niestety, wielu osobom nie udało się dodzwonić, bo telefon był non stop zajęty, dlatego zachęcamy do skorzystania z bezpośredniego kontaktu z doradcą emerytalnym ZUS, który jest dostępny w każdej naszej placówce – informuje Iwona Małczak-Świerczyńska, ekspertka z rybnickiego ZUS.

- reklama -

Wśród pytań pojawiały się te, dotyczące już przyznanego świadczenia, ale wielu klientów chciało się dowiedzieć co mają zrobić, by ich emerytura była wyższa, co jest brane pod uwagę, czy staż pracy, czy też wysokość wynagrodzenia. Gros osób dopytywało o emeryturę nauczycielską czy świadczenie kompensacyjne. – Wciąż pojawiają się pytania od emerytów-górników, czy oni również mogą starać się o prawo do rekompensaty. Jeśli chodzi o rekompensatę to niektórzy nie mieli świadomości, że nie jest to świadczenie dodatkowe, wypłacane jednorazowe, lecz doliczona kwota do kapitału początkowego, dzięki czemu uzyskujemy wyższą emeryturę – wyjaśnia Barbara Falenta, ekspertka z ZUS, która również tego dnia pełniła dyżur telefoniczny.

O co pytali klienci?
1. Mam 40 lat, pracowałam i nie mam założonego profilu na Platformie Usług Elektronicznych, a nie otrzymałam jeszcze listu z ZUS, czy to oznacza, że nie otrzymam emerytury, moje składki zaginęły?
Wysyłka listów z informacją o stanie konta jest prowadzona sukcesywnie, jeszcze trwa i zakończy się z końcem sierpnia.
2. Kiedy należy złożyć wniosek o emeryturę, jeżeli osoba pobiera świadczenie przedemerytalne, przyznane w latach, kiedy obowiązywał podwyższony wiek emerytalny?
Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest zawsze do dnia poprzedzającego ukończenie powszechnego wieku emerytalnego. W przypadku osoby dzwoniącej świadczenie to było przyznane do dnia poprzedzającego ukończenie podwyższonego wieku emerytalnego, zatem musi ta osoba złożyć wniosek o emeryturę najpóźniej w miesiącu, w którym osiągnie podwyższony wiek emerytalny. W związku z obniżeniem od 01.10.2017 r. wieku emerytalnego, osoba ta może także zgłosić wniosek o emeryturę już po ukończeniu aktualnie obowiązującego obniżonego wieku emerytalnego.
3. Kiedy przysługuje prawo do rekompensaty, jakie należy złożyć dokumenty i czy jest to świadczenie jednorazowe?
Osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która przed 1 stycznia 2009 r. wykonywała przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, ale nie nabyła z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury ( w tym prawa do emerytury pomostowej oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ), przysługuje rekompensata. W celu jej ustalenia należy przedłożyć wraz z wnioskiem o emeryturę świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wystawione przez pracodawcę lub przez jego następcę prawnego albo świadectwo pracy zawierające odpowiedni zapis dotyczący wykonywania takiej pracy.
Rekompensata nie jest samoistnym świadczeniem pieniężnym – przyznawana jest w formie dodatku do kapitału początkowego i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom, co w efekcie powiększy podstawę obliczenia wysokości miesięcznej emerytury.
4. Dlaczego w informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego w ZUS za 2017r. wysokość mojej prognozowanej emerytury jest niższa niż w minionych latach.
ZUS wysyła informacje już po wejściu nowych przepisów. Od 1 października 2017 roku obowiązuje obniżony wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Konsekwencją tego jest niższa emerytura. ZUS wcześniej brał pod uwagę wyższy powszechny wiek emerytalny, który wówczas obowiązywał więc prognozy były wyższe. Prognozowane wyliczenia mają charakter orientacyjny. Nie uwzględniają podwyżek wynagrodzenia i rozwoju Twojej kariery zawodowej.
6. Co mogę zrobić, aby podnieść wysokość swojej emerytury?
Na wysokość emerytury duży wpław mają zarobki. Prognoza przygotowana przez ZUS może się zmienić. Informacja z ZUS nie uwzględnia podwyżek wynagrodzenia i rozwoju kariery zawodowej. Warto tez pracować dłużej niż do wieku 60 i 65 lat. Każdy przepracowany miesiąc to wyższe

oprac./A/

fot. pexels.com

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here