W raciborskim PUP szkolono, jak skutecznie szukać pracy

0
W Powiatowy Urzędzie Pracy szkolili z metod poszukiwania pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu, w dniach od 24 stycznia do 13 lutego 2019r. odbyło się SZKOLENIE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY w ramach projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szkolenie trwało 80 godzin. Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do sprawnego i skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami dot. rynku pracy i mechanizmami, które nim rządzą, nauczyli się dokonywania analizy lokalnego rynku pracy, określania swojej sylwetki zawodowej, dokonywania bilansu swoich mocnych i słabych stron i porównania ich z możliwościami oferowanymi przez rynek pracy. Ponadto uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy, nauczyli się sporządzania dokumentów aplikacyjnych, zostali przygotowani do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami, doskonalili swoje umiejętności podejmowania decyzji i skutecznie je realizowali.

- reklama -

publ.: EmZet
#PUP Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here