Masz długi w ZUS? Możesz je rozłożyć na raty

0
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozłoży Twoje zadłużenie na raty. fot.: pixabay.com

W roku 2018 r. do ZUS wpływało średnio 5,9 tys. wniosków miesięcznie od dłużników o zawarcie układu ratalnego, czyli więcej niż w roku 2015 r. (4,3 tys. wniosków miesięcznie), i więcej niż w latach 2016-2017 (średnio 5,6 tys. wniosków miesięcznie). Rozłożenie zaległych płatności na raty ma wiele korzyści dla przedsiębiorców, do których należą przede wszystkim zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz naliczanie niższych opłat od zaległej kwoty niż ustawowe odsetki. Dla przedsiębiorców układ ratalny pełni również rolę instrumentu „ostatniej deski ratunku” dla zachowania ciągłości prowadzenia biznesu.

Do takich sytuacji dochodzi np. wtedy kiedy przedsiębiorca nosi się z zamiarem uczestniczenia w przetargu lub ubiegania się o kredyt. Podpisanie układu ratalnego z ZUS daje mu możliwość otrzymania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Wsparcie ZUS polega bowiem tu na tym, że zadłużony przedsiębiorca, który zawarł z ZUS umowę o rozłożenie zaległości na raty – w pewnych sytuacjach – może być traktowany jakby nie miał długów.

Korzyści z tego instrumentu zostały wzmocnione po wdrożeniu e-składki. Na mocy ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2018 r., płatnicy opłacają wszystkie składki jedną wpłatą zwaną e-składką, która zostaje automatycznie podzielona na wszystkie opłacane ubezpieczenia i fundusze. Ponieważ funkcjonuje zasada, że pokrywane są zaległości od najstarszego do najmłodszego, to skutkuje to brakiem wnoszenia składek za bieżące dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. I tu pomocny jest właśnie układ ratalny. Jeśli bowiem płatnik wystąpi z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty i podpisze z ZUS umowę, a następnie będzie terminowo regulował należności, to jego wpłaty mogą być rozliczane nie tylko na spłatę rat, ale również na składki bieżące.

Dużym udogodnieniem dla klientów ubiegających się o układ ratalny jest niewątpliwie wsparcie wyspecjalizowanych doradców ZUS ds. ulg i umorzeń, którzy potrafią zaproponować najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań, dostosowane do indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa.

Raport Departamentu Realizacji Dochodów ZUS (pdf 745kb) po raz pierwszy upublicznia ciekawe dane dot. geograficznego rozłożenia zawieranych układów ratalnych czy te dot. relacji między kwotami należności spłaconych w stosunku do kwot zawartych układów ratalnych.

EmZet

#ZUS

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here