Pomyślny nabór do szkół średnich i branżowych w Raciborzu

fot. pixabay

Nowy rok szkolny, według opublikowanych wczoraj danych naborowych, rozpocznie 1854 uczniów podwójnego rocznika, w tym: 905 absolwentów gimnazjów oraz 949 absolwentów szkół podstawowych.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu we współpracy z dyrektorami szkół od dłuższego czasu prowadziło bardzo intensywne przygotowania do przyjęcia uczniów z podwójnych roczników.

- reklama -

– Analizowaliśmy sytuację na bieżąco – mówi wicestarosta Marek Kurpis. – Zdawaliśmy sobie sprawę, że nadchodzący rok szkolny będzie bardzo trudny. Obawialiśmy się, że w szkołach może zabraknąć miejsc. Dlatego, chcąc sprostać wyzwaniom reformy oraz maksymalnie zminimalizować zagrożenie braku miejsc dla absolwentów podwójnego rocznika, przeorganizowaliśmy zaplecze szkolne tak, aby wszyscy kandydaci mogli dostać się do wybranych przez siebie szkół. W tym celu, w bieżącym roku zwiększyliśmy również nakłady inwestycyjne o ponad 800 tys. zł. W efekcie naszych starań szkoły zostały dobrze przygotowane oraz wyposażone.

W liceach ogólnokształcących udało się przyjąć do klas pierwszych tę samą liczbę kandydatów zarówno po szkole podstawowej jak i po gimnazjum. Są jeszcze wolne miejsca w I Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie Liceum Plastycznym. W naborze zostało przyjętych  42 uczniów z dwóch roczników.

W technikach wszystkie miejsca są wypełnione. Satysfakcjonująca jest też liczba punktów, z jaką uczniowie zostali przyjęci do szkoły, co rokuje dobrą zdawalność egzaminów zewnętrznych w przyszłości. Co istotne, udało się zachować w technikach wszystkie zaproponowane w ofercie zawody. W technikach od 1 września będzie się kształcić 42, 6 % ogółu wszystkich przyjętych.

Nabór do branżowych szkół I stopnia jest również zadawalający, gdyż proporcja uczniów, którzy ostatecznie rozpoczną kształcenie w tym typie szkoły to 21,3 % ogółu wszystkich przyjętych. Sytuacja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia pracodawców i lokalnego rynku pracy. Uczniowie przejawiali małe zainteresowanie kształceniem w zawodach magazynier – logistyk i sprzedawca, ale podobne kierunki szkoła uruchomi na poziomie technikum – technik handlowiec i technik logistyk, cieszące się od lat powodzeniem. Są jeszcze wolne miejsca w szkołach branżowych, co daje gwarancję przyjęcia tym osobom, które nie zostały zakwalifikowane przez system do danego oddziału.

Powiat raciborski do wielu lat z sukcesem czyni starania w celu poprawy bazy dydaktycznej szkół poprzez realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zarówno inwestycyjnych jak i podnoszących jakość kształcenia. W ostatnim czasie, w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w szkołach zmodernizowano 18 pracowni kształcenia zawodowego. Wartość inwestycji to blisko 8 mln złotych, w tym ok. 6,4 mln dofinansowania. Obecnie w trzech raciborskich technikach realizowane są dwa projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego związane ze wzmocnieniem kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz doposażeniem pracowni. Łączna wartość obu projektów to prawie 2,5 mln zł, w tym ok. 2,3 mln zł dofinansowania.

Bogata oferta edukacyjna oraz nowoczesne i innowacyjne kierunki nauczania sprawiły, że młodzież chętnie wybiera szkoły średnie i brażnowe powiatu raciborskiego.

/Starostwo Powiatowe, MG/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj