Jest szansa na światła i przebudowę skrzyżowania w Syryni

0
Powiat Wodzisławski
Starosta Leszek Bizoń przypomniał, że Powiat Wodzisławski już w latach ubiegłych wielokrotnie zabiegał i monitował o przebudowę niebezpiecznego skrzyżowania oraz o zainstalowanie na nim sygnalizacji świetlnej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach pozytywnie odniósł się do apelu starosty Leszka Bizonia i nie wyklucza modernizacji skrzyżowania drogi wojewódzkiej 936 (ul. Bukowska) z drogą powiatową 3512S (ul. Raciborska) w Syryni poprzez zmianę jego geometrii i zastosowanie na nim sygnalizacji świetlnej.

Niedawno informowaliśmy, że starosta Leszek Bizoń zwrócił się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o przeanalizowanie możliwości zastosowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 936 (ul. Bukowska) z drogą powiatową 3512S (ul. Raciborska) w Syryni. Starosta przypomniał, że Powiat Wodzisławski już w latach ubiegłych wielokrotnie zabiegał i monitował o przebudowę niebezpiecznego skrzyżowania oraz o zainstalowanie na nim sygnalizacji świetlnej. W ostatnim czasie Leszek Bizoń też dwukrotnie spotykał się z przedstawicielami ZDW w tej sprawie.

- reklama -

Apel starosty przyniósł już pierwszy pozytywny skutek. Zastępca dyrektora ds. inwestycji kluczowych w ZDW Jarosław Kalinik poinformował, że wobec braku możliwości przebudowy skrzyżowania na rondo, dalsze działania Zarządu Dróg zmierzające do poprawy warunków ruchu na skrzyżowaniu zostaną skoncentrowane na zmianie geometrii skrzyżowania i zastosowaniu na nim sygnalizacji świetlnej. Wskutek działań podjętych przez starostę, ZDW odstąpił więc po wielu latach od kosztownej koncepcji budowy ronda na skrzyżowaniu i przychylił się do wcześniejszej propozycji powiatu.

Ze względu na upływ czasu i związaną z tym zmianę natężenia ruchu na drogach w rejonie skrzyżowania nie może być jednak mowy, by materiałem wyjściowym do projektowania była koncepcja modernizacji skrzyżowania opracowana na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. w 2009 r. Z tego powodu starosta Leszek Bizoń już zadeklarował, że Powiat Wodzisławski weźmie na siebie ciężar opracowania nowej koncepcji modernizacji skrzyżowania. Zarząd Dróg Wojewódzkich z kolei podejmie działania zmierzające do zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę skrzyżowania.

Czytaj także: Starosta Leszek Bizoń apeluje o bezpieczeństwo na skrzyżowaniu w Syryni

/Powiat Wodzisławski publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here