Remont dróg w Tworkowie i Górkach Śląskich

Remont drogi
Zdjęcie poglądowe

Przebudowana będzie droga powiatowa w Tworkowie i odcinek ul. Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śląskich. 

Powiat raciborski otrzymał dofinansowanie do realizacji kolejnych inwestycji drogowych. Są nimi przebudowa odcinka drogi w Tworkowie oraz przebudowa odcinka ul. Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śląskich. Wstępny koszt całego przedsięwzięcia wynosi 8 848 943 zł. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach potwierdził już dofinansowanie tego zakresu ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

- reklama -

Pierwsze przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi powiatowej w Tworkowie. Zakres obejmuje przebudowę jezdni, skrzyżowań, wykonanie ścieżki rowerowej i odtworzenie pobocza. Zostaną również wymienione uszkodzone lub wyeksploatowane krawężniki przy jezdni oraz dostosowane zjazdy z drogi do nowej nawierzchni.

Natomiast kolejną planowaną inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich ul. Ofiar Oświęcimskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę jezdni, skrzyżowań, zjazdów z drogi, chodników, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzenie pobocza.

Wkład własny na oba zadania zostanie sfinansowany po połowie przez powiat, gminę Krzyżanowice i gminę Nędza. Postepowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego powiat zamierza przeprowadzić w lipcu tego roku. Pierwsze roboty budowlane planuje się rozpocząć już w sierpniu, natomiast końcowy termin realizacji zadań to III kwartał 2021 r.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj